Verlof aanvragen

Dit artikel gaat over het aanvragen van verlof door de medewerker.

Op de pagina Vakantie aanvraag kunnen medewerkers vakantie of verlof aanvragen. Een ingediende verlofaanvraag komt ter goedkeuring bij de desbetreffende verlofmanager terecht. Nadat de aanvraag goedgekeurd is, worden de uren in het rooster en/of de urenregistratie vastgelegd.

De pagina bestaat uit vier onderdelen:

 1. Vakantie aanvragen
 2. Overzicht actuele vakantieuren saldi
 3. Overzicht ingevoerde aanvragen
 4. Vakantiekaart

Vakantie aanvragen #

Het indienen van een verlofaanvraag werkt als volgt:

 

 

 • Kies het type verlof (vakantie, tvt, onbetaald verlof, etc…)
 • Selecteer de eerste dag van het verlof
 • Selecteer de laatste dag van het verlof
 • Klik op de calculator om automatisch de uren uit te rekenen
 • Type eventueel een opmerking in
 • Klik op de knop aanvraag indienen

 

 

 

Het is de bedoeling dat de medewerker voor de gehele periode de aanvraag indient. Aan de hand van de contractverplichting per week, worden de uren en ook weekenden uitgerekend. Invoer van het aantal uren is verplicht en zal een melding geven wanneer er “0” uren worden aangevraagd.

 

Saldi #

Het saldo overzicht haalt gegevens op uit de urenregistratie voor wat betreft verlof.

 

 

 

 1. Begin, het beginsaldo na overname van saldi vorige periode;
 2. Opbouw, opbouw tot en met het einde van de vorige maand;
 3. Opname, afbouw door middel van registreren activiteiten VAK, ATV en TVT;
 4. Saldo t/m einde vorige maand;
 5. Opbouw vanaf begin huidige maand t/m einde kalenderjaar;
 6. Saldo tot jaareinde
 7. Go button, navigeer naar het corresponderende jaaroverzicht.

 

 

 

Overzicht vakantie aanvragen #

Het overzicht van de aanvragen toont een tabel met daarin details over de aangevraagde verloven. Hierin zie je terug hoeveel uren er aanvankelijk zijn aangevraagd, hoeveel uren er daadwerkelijk zijn geregistreerd en de datum van aanvragen.

 

 

 

 

Toestand #

Een aanvraag kan in deze software 4 verschillende statussen hebben:

 

 

 • Aangevraagd: de aanvraag wacht nog op beoordeling van de verlofmanager
 • Goedgekeurd: het verlof is goedgekeurd en de uren ingepland in het rooster en/of urenregistratie
 • Geconsumeerd: het verlof is opgenomen
 • Afgekeurd: de verlofmanager heeft de aanvraag afgekeurd

 

 

Vakantiekaart #

De vakantiekaart is een grafische weergave van de maandkalender per afdeling waarin alle ingeplande en aangevraagde verloven terug te zien zijn.

 

De aangevraagde -nog te beoordelen- verloven zijn transparant gekleurd. De goedgekeurde en ingeplande aanvragen zijn volledig zichtbaar.

 

 

Afhankelijk van de instellingen medewerkersloket rapporten op contractantniveau, kan de medewerker ook de vakantiekaart bekijken van andere afdelingen of zelf organisatie breed inzien.