Verlof Totaal (beta)

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in op het algemeen gebruik met daarbij een additionele focus op het gebruiken en beheren van de filteropties en de legenda.

Pagina:  Raadplegen → Verlof Totaal (beta)

Filters #

Filters zijn parameters welke je kan gebruiken om je zoekresultaten mee te beperken tot precies wat jij nodig hebt. Alle filter parameters en filters spreken voor zich.

Kolommen #

Bij de Kolommen kan je aangeven welke specifieke data je wel of niet in het rapport wilt weergeven. Zodoende kan je zonder Excel te gebruiken direct kolommen uitfilteren. De kolommen vallen ook onder de opgeslagen filters, deze zullen dus ook worden opgeslagen en automatisch weer worden gevuld bij het raadplegen van een opgeslagen filter.

Filters gebruiken en beheren #

Onder alle Raadplegen > Totaal rapportages is de mogelijkheid toegevoegd om filters te beheren. Zo kan je een vaste set filters opslaan om zo niet de filters elke keer opnieuw in te moeten stellen. Zo weet je zeker dat je elke keer dezelfde set data op kan vragen (al dan niet over een andere periode). Hieronder leggen we in een paar korte stappen uit hoe je dit kan doen.

 1. Vul alle filters en kolommen in zodat de voor jou gewenste rapportage is opgesteld
 2. Klik op het filter (trechter) icoon om het filterbeheer te openen.
 3. Voer in het veld Filter naam de naam van het filter in zoals je deze op wilt slaan.
 4. Druk op het diskette icoon om het filter op te slaan.
 5. Wil je op een later moment dezelfde filters raadplegen? Klik dan wederom op het filter icoon alvorens via het loepje jouw eerder aangemaakte filter te selecteren. Let op! Indien je er maar 1 hebt aangemaakt zal deze automatisch worden geselecteerd en is deze direct van toepassing op het rapport.

Bijzonderheden #

 • De functionaliteit is momenteel beschikbaar in beta en dat betekent dat het nog niet representatief is als
  eindproduct. Het kan nog bugs en ruwe randjes hebben. Alleen key-users en deelnemers van onze betatest
  kunnen toegang krijgen en feedback geven. Door de software eerst in betatest uit te brengen willen we
  gebruikers beter betrekken bij het ontwikkelproces. Ook kunnen we hierdoor het product beter bij de
  klantwens laten aansluiten.

 

Legenda #

Kolom Gegeven
Organisatie De verloningsorganisatie van de medewerker
Regio De verloningsregio van de medewerker
Afdelingscode De afdelingscode van de verloningsafdeling van de medewerker
Afdeling De verloningsafdeling van de medewerker
Persnr Het personeelsnummer
Voornaam Voornaam
Tussenvoegsel Tussenvoegsel
Achternaam Achternaam
VAK uren contractueel Het aantal vakantieuren waar men recht op heeft conform contract en cao
ATV uren contractueel De hoeveelheid arbeidstijdverkorting waar men recht op heeft conform contract en cao
Begin Saldo VAK Beginsaldo vakantie
Begin Saldo ATV Beginsaldo arbeidstijdverkorting
Begin Saldo TVT Beginsaldo tijd voor tijd
Begin Saldo Spaaruren Beginsaldo spaaruren
Eind Saldo VAK Eindsaldo vakantie
Eind Saldo ATV Eindsaldo arbeidstijdverkorting
Eind Saldo TVT Eindsaldo tijd voor tijd
Eind Saldo Spaaruren Eindsaldo spaaruren
VAK ingreep Som aan ingrepen op het vakantiesaldo (werkelijke opbouw)
VAK additioneel Som aan ingrepen op het vakantiesaldo afkomstig uit additionele opbouw
ATV ingreep Som aan ingrepen op het arbeidstijdverkorting saldo
ATV additioneel Som aan ingrepen op het arbeidstijdverkorting saldo afkomstig uit additionele opbouw
TVT ingreep Som aan ingrepen op het tijd voor tijd saldo
TVT additioneel Som aan ingrepen op het tijd voor tijd saldo afkomstig uit additionele opbouw
Spaaruren ingreep Som aan ingrepen op het spaaruren saldo
Spaaruren additioneel Som aan ingrepen op het spaaruren saldo afkomstig uit additionele opbouw
VAK aangevraagd Som van de aangevraagde vakantie
VAK goedgekeurd Som van de goedgekeurde vakantie
VAK Uren geregistreerd op deze activiteit in de urenregistratie
ATV Uren geregistreerd op deze activiteit in de urenregistratie
TVT Uren geregistreerd op deze activiteit in de urenregistratie
Spaaruren Uren geregistreerd op deze activiteit in de urenregistratie
Laatste wijziging De datum en tijd van de laatste wijziging op de verlofsaldi