Voorbeeldberekening verloftoekenning (in een gebroken maand)

In dit artikel zal de berekening op basis waarvan onze verloftoekenning werkt nader worden toegelicht. Tevens is er een zelf in te vullen voorbeeld Excel beschikbaar waarin we zowel een standaard contractverloop benaderen als een verloop waarin iemand midden in de maand van contract wisselt.

Pagina:  Aan-Afwezigheid → Uren → Registratie → Ingrepen

De berekening #

Een aantal belangrijke punten om te benoemen m.b.t. onze verlofberekening zijn de volgende;

 • We rekenen de vakantie en ATV rechten per dag uit op basis van de FTE vakantierechten maal de FTE factor, gedeeld door 365.
  • Heeft iemand een wijziging van contracturen in hetzelfde jaar? Dan doen we deze berekening dus 2 keer.
  • We rekenen in dat geval uit hoeveel dagen er onder het 1e contract vallen en hoeveel dagen er binnen het 2e contract vallen. Naar rato zal vervolgens de opbouw van verlof worden toegekend.
 • We berekenen de toe te kennen VAK en ATV rechten door het aantal dagen in de maand per contract met het aantal toe te kennen VAK / ATV uren per dag te vermenigvuldigen.
  • Voor eventuele “gebroken” maanden (waarin 2 contracten van toepassing zijn met verschillende aantallen contracturen) nemen wij het reeds verstrekte verlof in de volledige maanden onder dat contract en trekken dat af van het totaal te verstrekken verlof.
  • Bovenstaande stap is dus van toepassing op beiden contracten in een gebroken maand.
 • We verdelen deze toe te kennen verlof rechten zoveel mogelijk gelijkmatig over het hele jaar. Indien een decimaal (bijv. 0,01) anders verloren zou gaan omdat deze niet kan worden verdeeld wordt deze opgeteld bij de laatste maand.

 

Voorbeelden #

Download het onderstaande Excel om de berekeningen nader te bekijken en tevens zelf verlof na te rekenen. Het Excel is zo opgesteld dat je zelf de bij jou van toepassing zijnde CAO en contractuele informatie in kan vullen om zo de toekenning van verlof na te rekenen.

Voorbeeld verlof saldo berekening (zelf invullen)

De geel gemarkeerde velden zijn om zelf aan te passen t.b.v. het narekenen. De groene velden zijn vast t.b.v. de berekening en dien je niet aan te passen om de juiste berekening te garanderen.

Let op! Het volledige blauwe veld is een voorbeeld van de verdeling per maand specifiek uitgerekend op basis van het momenteel al ingevulde voorbeeld. Ga je deze Excel gebruiken om zelf dingen in na te rekenen? Verwijder dan de volledige inhoud van dit blauwe veld. Het aanpassen van de gele kolommen zal namelijk de gegevens in het blauwe veld wel wijzigen maar de data die hier in staat is deels handmatig ingevoerd (zie bijv. 2x de maand mei) dus het voorbeeld in het blauwe veld zal na wijzigen van de gele velden niet meer kloppen.