Widget arbeidsproductiviteit

Wil je ook in één oogopslag de arbeidsproductiviteit kunnen zien vanaf jouw loket? In dit artikel lichten we toe met welk widget je dit mogelijk kan maken. Zo heb je bij elke keer inloggen direct inzage in de gegevens die voor jou belangrijk zijn!

Pagina: Persoonlijk → Mijn loket

Algemene toelichting #

Deze widget is bedoeld om zonder instellingen meteen te werken. Wanneer er geen instelling voor de widget gedaan is, gaat het systeem uit van standaard alle administraties waarop de gebruiker
recht heeft en standaard periode deze week.

Hiermee is deze widget in te zetten op locatiemanager-niveau waarmee meteen inzicht gegeven wordt voor de KPI’s van één locatie. Ook kan deze widget ingezet worden op regio-management niveau om overkoepelend inzicht te geven over meer administraties.

Getoonde waarden zijn totaal over de ingerichte APG-groepen. Dit sluit aan bij de waarden getoond in het respectieve regio-prestatie overzicht van productiviteit. Gebruikers met loketbeheer recht kunnen de instellingen wijzigen en in detail configureren.

Handleiding voor correct gebruik #

Als je niets instelt dan krijg je getotaliseerde waarden getoond over alle administraties waarop jij recht hebt. Hierbij is de voorwaarde dat er binnen de administraties wel minstens één geldige Arbeidsproductiviteitgroep is ingesteld. De standaard periode is deze (huidige) week.

Arbeidsproductiviteitgroepen waarbij Uitsluiten bij totalisering is ingesteld zijn automatisch uitgesloten in deze widget.

De gegevens:

  • Omzet realisatie is het bedrag werkelijke omzet
  • Omzet prognose is het bedrag prognose omzet
  • Omzet budget is het bedrag omzet budget
  • Uurkosten realisatie is het bedrag gerealiseerde uren
  • Uurkosten prognose is het bedrag geroosterde uren
  • Target realisatie is het bedrag target uurkosten op basis van realisatie omzet
  • Target prognose is het bedrag target uurkosten op basis van prognose omzet
  • Target budget is het bedrag target uurkosten op basis van het omzet budget

Gebruikers met de rol Widget: APG omzet vs uurkosten simpel hebben recht op deze widget.