Widget: Behaalde en maximale bonus

Is het momenteel lastig om te weten wat de status is van jouw bonus deze maand? In dit artikel lichten we toe hoe je d.m.v. een nieuw widget op jouw loket hier in één oogopslag inzage in krijg. Zo weet je op elk moment hoeveel bonus je al hebt verdient en nog kan verdienen!

Pagina:  Persoonlijk → Mijn Loket

Algemene toelichting #

Widget Bonus geeft met behulp van een “doughnut diagram” grafisch de behaalde bonus en doel bonus weer van één persoon of één of meer organisatorische eenheden.

  • Er is een kleurcodering voor 3 segmenten 0-25%, 25-75%, 75-100%.
  • De behaalde bonus is de som van het bedrag aan bonus met status ‘Verwerkt’ binnen de bonusmodule

Configuratie #

Op de pagina Mijn Loket voeg je dit widget met de naam Bonus: behaalde en maximale bonus toe. Weet je niet hoe je een widget toevoegt? Lees dan het volgende artikel; Mijn loket.

Het is mogelijk dit widget zonder instellingen te plaatsen op het loket. In dat geval zullen de gegevens van de medewerker ‘zelf’ over ‘deze maand’ getoond worden. Zo is dit voor medewerkers ook gemakkelijk zelf in te stellen. Bij het instellen kan je vervolgens 4 verschillende punten aanpassen;

  • Organisatorische eenheid – De afdeling, regio, organisatie of contractant waar je de gegevens over op wilt halen.
  • Periode – De periode waar je de gegevens over op wilt halen.
  • Onderwerp – De naam die je weer wilt geven op de tegel.
  • Doel bedrag – Het doelbedrag voor de te behalen bonus. Vul je hier niets in? Dan hanteren we standaard €25,00.

 

Uitzonderingen #

  • Indien er aan het gebruikersaccount geen persoon gekoppeld is, kan de medewerker ‘zelf’ niet gevonden worden. Bonus bedragen zijn dan onbekend.
  • Indien het gebruikersaccount onvoldoende rechten heeft op ‘zelf’ of op de organisatorische eenheid, zijn bedragen onbekend.In dergelijke gevallen geeft de widget dan aan dat er instellingen niet kloppen.