Widget brutowinstmarge

Wil je ook in één oogopslag de brutowinstmarge kunnen zien vanaf jouw loket? In dit artikel lichten we toe met welk widget je dit mogelijk kan maken. Zo heb je bij elke keer inloggen direct inzage in de gegevens die voor jou belangrijk zijn!

Pagina: Persoonlijk → Mijn loket

Algemene toelichting #

Deze widget is bedoeld om zonder instellingen meteen te werken. Wanneer er geen instelling voor de widget gedaan is, gaat het systeem uit van standaard alle administraties waarop de gebruiker
recht heeft en standaard periode deze week.

Hiermee is deze widget in te zetten op locatiemanager-niveau waarmee meteen inzicht gegeven wordt voor de KPI’s van één locatie. Ook kan deze widget ingezet worden op regio-management niveau om overkoepelend inzicht te geven over meer administraties.

Getoonde waarden zijn totaal over de ingerichte BWM-groepen. Dit sluit aan bij de waarden getoond in het respectieve regio-prestatie overzicht brutowinstmarge. Gebruikers met loketbeheer recht kunnen de instellingen wijzigen en in detail configureren.

Handleiding voor correct gebruik #

Als je niets instelt dan krijg je getotaliseerde waarden getoond over alle administraties waarop jij recht hebt. Hierbij is de voorwaarde dat er binnen de administraties wel minstens één geldige Brutowinstmargegroep is ingesteld. De standaard periode is deze (huidige) week.

Brutowinstmargegroepen van het type Exploitatiekosten zijn automatisch uitgesloten in deze widget.

De gegevens:

  • Omzet is gerealiseerd bedrag omzet
  • Inkoop is gerealiseerd bedrag inkoop
  • Realisatie is het werkelijke percentage inkoop vs omzet
  • Target is het ingestelde percentage grenswaarde inkoop vs omzet (uit brutowinstmarge instelling)

Gebruikers met de rol Widget: Brutowinstmarge inkopen vs omzet simpel hebben recht op deze widget.

Tips voor gebruik #

Indien er geen tips zijn; verwijderen.