Widget HACCP live

De koppeling met HACCP live bestaat op dit moment uit de widget HACCP live die op het Loket in Staff geplaatst kan worden als een 1×1 tegel. Om gebruik te maken van deze widget heb je HACCP live nodig. Ben je nog geen klant bij HACCP Live? Neem dan contact op via https://haccp.live/ voor meer informatie. Vergeet hierbij niet te vermelden dat je in contact bent gekomen via Staff!

Pagina:  Persoonlijk → Mijn loket

Werking #

De widget haalt actuele (vandaag) data op uit de webservice van HACCP live. Met een klik op de widget navigeer je naar het bijbehorende dashboard in HACCP live en ben je meteen ingelogd!

Configuratie widget #

Om toegang te verlenen dient de rol Widget: HACCP Live toegevoegd te worden aan de gewenste gebruikersgroep.

Configuratie van de widget bestaat uit het invoeren van 3 velden. Er bestaat op dit moment geen koppeling waarmee we locatie- en bedrijfsgegevens opslaan in Staff, daarom zul je ze handmatig in moeten typen.

  • Toegangssleutel is een string van 64 karakters uit HACCP live
  • Organisatiecode is een nummer uit HACCP live
  • Locatiecode is een nummer uit HACCP live

 

Configuratie Gebruiker #

Naast het instellen van de widget dient bij de gebruiker het veld Extern ID gevuld te zijn op de pagina Inrichting > Gebruikers > Gebruikers. Deze dien je te vullen met het refID uit HACCP Live. Ook dit ID kan je uitvragen bij je contactpersoon bij HACCP Live.

 

Troubleshooten #

  • Wanneer het ExternID bij de gebruiker niet gevuld is, kan je een foutmelding krijgen als onderstaande.
  • Als het ExternID wel gevuld is maar niet klopt, dan zal de widget de tekst “Ongeldige organisatie” tonen.

Update met Release 2022.09 #

BIj het inrichten van de HACCP live Widget kan de inrichter tegen het feit aanlopen dat in het geval van meerdere locaties het onduidelijk is wat er bij de gebuiker en op de Widgets zelf.

Ter verduidelijking:

  • het Ref-ID, wat in te vullen is als extern ID bij de gebruiker, geldt voor het gehele HACCP account en kan daarmee dus bij iedere gebruiker in Staff die gebruik maakt van de HACCP live Widgets ingesteld worden
  • De Toegangssleutel, wat in te vullen is op het Widget , is de sleutel die geldt voor het gehele HACCP account en dient dus bij ieder Widget ingevoerd te worden
  • Het Organisatie ID, wat in te vullen is op het Widget, is het ID van de Hoofdorganisatie van het gehele HACCP account en dient dus bij ieder Widget ingevoerd te worden
  • het Locatie ID is het enige uniek ID wat per locatie verschilt en waarmee bepaald wordt van welke locatie het Widget data gaat tonen. Deze kan dus per ingestelde Widget verschillen.

Taak 420152: #

Wanneer er meerdere HACCP live Widgets zijn ingesteld op 1 gebruikersaccount, voor verschillende locaties in HACCP LIve, kan het zijn dat de Widget de verkeerde locatie in de titel van de Widget vertoond.

Dit gaat pas weg als de Widget ververst wordt, wat natuurlijk onhandig is. Dit is opgelost en zal bij opnieuw inloggen overal waar van toepassing, doorgevoerd zijn.