Artikel inleveren

Wil jij ook een betere grip op de artikelen in jouw bedrijf? In dit artikel lichten we toe hoe een deel van de app Artikelen werkt. Zo weet je altijd waar jouw bedrijfseigendommen zijn en wie deze bijvoorbeeld nog in moet leveren bij uitdiensttreding!

Pagina: Algemeen → Artikelen → Artikelen

Algemene toelichting #

Dit help artikel is onderdeel van de App: Artikelen. Raadpleeg de landingspage voor deze app om alle artikelen gerelateerd aan deze app in te zien. In dit help artikel zullen we toelichten hoe je kan verwerken dat een medewerker een artikel inlevert.

Handleiding voor correct gebruik #

  1. Zoek de naam van de gewenste medewerker op en selecteer deze
  2. Navigeer naar de pagina Algemeen > Artikelen > Artikelen
  3. Selecteer het artikel dat de medewerker heeft ingeleverd
  4. Geef de datum op waarop het artikel is ingeleverd
  5. Vul indien gewenst een opmerking in alvorens op Inleveren te drukken
    Was het inleveren onterecht? Klik dan op ‘Corrigeren’ om het inleveren ongedaan te maken.

Wil je alle artikelen inclusief ingeleverde artikelen inzichtelijk krijgen bij de medewerker? Zet dan het vinkje Alles tonen aan.