Omzet budget

Let op! Dit betreft een oud wiki.staff.nl artikel dat nog moet worden herschreven voor onze nieuwste versie. 

Binnen de Resultaat cockpit wordt het netto resultaat berekend aan de hand van geregistreerde omzet en het ingestelde budget per onderdeel van het resultaat.

 

Onder het budget verstaan we de som geld die voor bepaalde (groepen van) uitgaven ter beschikking wordt gesteld.

 

Bovenstaande definitie van Budget is ook toepasbaar binnen deze software. Voor Omzet, Inkoop, Personeel en Vaste kosten kan er budget ingesteld worden.

Omzet budget #

Het omzet budget is de (minimaal) benodigde omzet waarmee gerekend wordt binnen de resultaat cockpit. Het omzet budget moet niet verward worden met de Omzetprognose welke een vooruitblik of verwachting van omzet in de toekomst is.

Het invoeren van het omzet budget gebeurt op de Budget-pagina’s onder Omzet:

Invoeren: Omzet → Budget → invoeren
Periode invoeren: Omzet → Budget → Periode invoeren
Periode verdelen: Omzet → Budget → Periode verdelen
Importeren: Omzet → Budget → Importeren

Omzetbudget per periode invoeren #

Dit werkt als volgt:

  1. Kies een kassa(groep) en een periode;
  2. De invoervelden in kolom Omzet budget, vul je met de bedragen;
  3. Vervolgens stel je onderaan de pagina in over welke omzetgroepen deze bedragen procentueel verdeeld moeten worden. Of je kiest een (salesmix) scenario.
  4. Klik op de knop Start verdeling

🙏Handig om te weten: je hoeft niet alle waarden handmatig in te typen. Je kunt gebruik maken van een berekend adviesbedrag. Deze kun je met de -1% en +1% stapsgewijs verhogen en vervolgens klik je op de gekleurde link Advies (+…%) en dan worden alle velden gevuld met de herrekende advieswaarden.

Voorbeeld stapsgewijs verhogen van adviesbedrag en deze overnemen als nieuwe budgetwaarde

Inkoop budget #

Het Inkoop budget wordt bepaald aan de hand van ingestelde inkooptargets. Deze targets zijn in te stellen als percentage van de omzet en worden ook gebruikt in extrapolatie van het inkoopbudget.

Het instellen van deze inkooptargets doet u op de pagina Budget onder Inkoop:

 

Inkooptargets: Inkoop → Budget → Inkooptargets

 

Personeel budget #

Personeel budget wordt in deze software berekend aan de hand van een instelbaar target uren(kosten) versus omzet. Hiervoor stel je in welke activiteiten meetellen, de afdelingen waarbinnen de activiteiten geregistreerd worden en de omzetgroepen waar de kosten tegenover komen te staan.

 

Het configureren van het Personeel budget gebeurt op de pagina Instellingen onder Personeel:

 

Instellingen: Personeel→ Budget → Instellingen

 

Vaste kosten #

Ten behoeve van het berekenen van het netto resultaat in de resultaat cockpit kun je vaste kosten registreren. Denk hierbij aan huur, verzekeringen en andere periodiek terugkerende kosten.

 

Klik op de link Vaste kosten:

 

Invoeren: Vaste kosten→ Budget → invoeren
Periode invoeren: Vaste kosten→ Budget → Periode invoeren
Periode verdelen: Vaste kosten→ Budget → Periode verdelen
Importeren: Vaste kosten→ Budget → Importeren