Resultaat

De Resultaat cockpit is gemaakt om in één oogopslag een projectie te maken van het verwachtte resultaat binnen de opgevraagde periode. Het op deze pagina weergegeven rapport toont per prestatiegroep de verlies- en winst extrapolatie gebaseerd op het verschil tussen gerealiseerde omzetten en het ingestelde Budget voor omzet, inkopen, personeelskosten en vaste kosten.

Pagina: (Administratie) Prestatie → Resultaat → Realisatie

Verlies en winst extrapolatie

Op elk moment kan het Netto resultaat binnen een vastgestelde Prestatiegroep en periode getoond worden. Dit resultaat bestaat uit het Operationeel resultaat minus de vaste kosten. Het scherm (de cockpit) is volledig interactief en doorklikbaar (zo resulteert een klik op “Omzet” in de details van die regel in een overzicht van de omzetgroepen en registratie-data).

 

Volledigheid en extrapolatie

Mini-registratiecockpit

Betrouwbaarheid van het resultaat is mede afhankelijk van de volledigheid van de registratie. Rechts bovenin het scherm is een mini-registratiecockpit beschikbaar welke aangeeft tot welke datum de registratie up-to-date is.

Het is gebruikelijk dat de Urenregistratie en Omzetregistratie elke dag worden bijgewerkt. Voor de Inkoopregistratie hoeft dit niet zo te zijn; het kan immers voorkomen dat er slechts één keer per week geleverd wordt. Om zonder actuele registratie toch inkoopbedragen te tonen, kunt u kiezen om deze te extrapoleren uit de omzet en het inkoopbudget.

“Extrapoleren is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen

Dit extrapoleren gebeurt automatisch wanneer het helemaal geen registratie heeft plaatsgevonden voor een Inkoopgroep binnen de opgevraagde periode. Het vinkje zetten bij “Alleen geëxtrapoleerde waardes” toont de inkoopwaardes conform het budget.

Legenda

Bedrag Bedrag vastgelegd in registratie
Bedrag % Percentage in verhouding tot de omzet
Budget Bedrag vastgelegd in budget
Budget % Percentage in verhouding tot het budget
Verschil Bedrag minus het gebudgetteerde bedrag
Verschil % Percentage van de afwijking bedrag minus budget
Prestatie Afwijking van het ingestelde target (arbeidsproductiviteit)
Prestatie % Afwijking in percentage van de omzet

 

Exporteren naar Excel

Ieder overzicht kan naar Excel gekopieerd worden met een klik op de het Excel-symbool. Wanneer u de muis in de rechter onderhoek van een scherm beweegt, dan verschijnt dit symbool onder de muisaanwijzer.

 

Uitgewerkte vraagstukken

Was dit artikel nuttig?