Collectief – verstrekken

Wil je jouw medewerkers weer voorzien van hun jaarlijkse verlofuren? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit kan doen. Zo weten zowel jij als jouw medewerkers exact hoeveel verlofuren er nog open staan en al zijn genuttigd.

Pagina: (ORG) Aan-Afwezigheid → Uren → Collectief → Collectief verstrekken

Algemene toelichting #

Op deze pagina verstrek je de jaarlijkse opbouw van verlofuren aan de medewerkers. Er zijn hier twee verloftypen: Vakantie en ATV. De software rekent op basis van de contractinstellingen van de medewerkers het te verstrekken saldo uit. Bepalende factoren zijn de geselecteerde CAO en de contractverplichting aantal uren per week. Indien er bij CAO aanvullende verlofrechten van toepassing zijn op leeftijd of anciënniteit, dan worden deze ook meegenomen in de berekening.

Het collectief verstrekken van verlofsaldi doe je altijd aan het begin van het nieuwe kalenderjaar om de opbouw voor dat jaar toe te kennen.

Bij het contract van de medewerker kan ingesteld worden of er afwijkende uren gelden inzake Vakantie en ATV. Indien deze optie ingevoerd is, wordt er niets berekend en geldt de afwijkende waarde.

Collectief verstrekken #

  1. Kies het Jaar en het Type verlof dat je wilt vertrekken.
  2. Selecteer de Verdeelsleutel. Deze optie bepaalt hoe het jaarsaldo verdeeld zal worden, keuzes zijn per maand, per jaar en per 4 weken. Per maand is het meest gebruikelijk.
  3. Selecteer de CAO. Dit is een optioneel filter. Laat de keuze leeg om medewerkers met alle CAO’s te tonen.
  4. Geef d.m.v. de vinkjes aan aan wie je het verlof wil verstrekken. Wil je mensen overslaan? Vink deze dan uit.
  5. Klik op de knop “Collectief verlof verstrekken” om het saldo te verstrekken

Tips #

 • Mis je hier bepaalde medewerkers? In dat geval is er voor deze medewerkers al een verstrekking gedaan en dien je de uren opnieuw te verstrekken. Hoe dit werkt kan je lezen in de handleiding Verlofuren opnieuw verstrekken.
 • Ben je geïnteresseerd in hoe de berekening van de verlofuren achter de schermen werkt? Raadpleeg dan het volgende artikel;  Voorbeeldberekening verloftoekenning.

Troubleshooten #

Zie je de opbouw van medewerkers niet verspreid staan over het jaar, maar zie je alle verlofuren in januari staan? Dan heb je de toelichting helaas niet helemaal goed gevolgd en een foutje gemaakt met het toekennen. Belangrijk is namelijk dat je de Verdeelsleutel op Per maand zet, indien deze op Per jaar staat zorgt dit er voor dat de medewerkers het volledige saldo in één keer toegekend krijgen in plaats van verspreid.

Het is helaas niet mogelijk de uren in één keer opnieuw te verstrekken met een andere verdeelsleutel omdat de ingrepen al in het systeem staan. De oplossing hiervoor is gelukkig niet helemaal handmatig, je kan dit oplossen door de medewerkers één voor één op te zoeken en d.m.v. Verlofuren opnieuw verstrekken de uren opnieuw te verstrekken met de juiste verdeelsleutel. Op deze pagina overschrijf je namelijk de huidige ingrepen wel, waardoor je met één druk op de knop per medewerker de situatie kan corrigeren.