Collectief – verstrekken

Dit artikel gaat over het collectief verstrekken van verlofuren. Met de term collectief wordt bedoeld dat je vanuit de organisatie-context voor meer medewerkers tegelijk de handeling uitvoert. 

Pagina: Aan-Afwezigheid → Uren → Collectief → Collectief verstrekken

Video ondersteuning

Collectief verstrekken

Op deze pagina verstrek je de jaarlijkse opbouw van verlofuren aan de medewerkers. Er worden hier twee verloftypen onderscheiden: Vakantie en ATV. De software rekent op basis van de contractinstellingen van de medewerkers het te verstrekken saldo uit. Bepalende factoren zijn het geselecteerde cao en de contractverplichting aantal uren per week. Indien er bij cao aanvullende verlofrechten van toepassing zijn op leeftijd of anciënniteit, dan worden deze ook meegenomen in de berekening.

Het collectief verstrekken van verlofsaldi doe je altijd aan het begin van het nieuwe kalenderjaar om de opbouw voor dat jaar toe te kennen.

Bij het contract van de medewerker kan ingesteld worden of er afwijkende uren gelden inzake Vakantie en ATV. Indien deze optie ingevoerd is, wordt er niets berekend en geldt de afwijkende waarde.

    1. Kies het Jaar en het Type verlof dat je wilt vertrekken.
    2. Selecteer de Verdeelsleutel. Deze optie bepaalt hoe het jaarsaldo verdeeld zal worden, keuzes zijn per maand, per jaar en per 4 weken. Per maand is het meest gebruikelijk.
    3. Selecteer de cao. Dit is een optioneel filter. Laat de keuze leeg om medewerkers met alle cao’s te tonen.
    4. Vink de medewerkers aan voor wie je het saldo wilt verstrekken.
    5. Klik op de knop “Collectief verlof verstrekken” om het saldo te verstrekken.i: De kolom “Uren” toont het aantal te vertrekken uren tot het einde kalenderjaar of einde dienstverband.

Mis je hier bepaalde medewerkers? In dat geval is er voor deze medewerkers al een verstrekking gedaan en dien je de uren opnieuw te verstrekken. Hoe dit werkt kan je lezen in de handleiding Verlofuren opnieuw verstrekken.

 

Voorbeeld

Ben je geïnteresseerd in hoe de berekening van de verlofuren achter de schermen werkt? Raadpleeg dan het volgende artikel;  Voorbeeldberekening verloftoekenning.

Was dit artikel nuttig?