Gebruikersaccount deactiveren

Wil je per direct een gebruikersaccount deactiveren? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit zelf kan uitvoeren. Zo heb jij altijd de controle over wie er toegang heeft tot het systeem!

Pagina: Inrichting → Gebruikers → Beheer

Algemene toelichting #

Wanneer een medewerker uit dienst is gemeld zal het gekoppelde gebruikersaccount automatisch op slot worden gezet. Dit betekent dat de rechten voor deze medewerker zullen worden teruggebracht naar een bepaalde basis waarmee ze alleen hun jaaropgave en loonstroken nog kunnen raadplegen. In de volgende gevallen kan het handig zijn handmatig de gebruiker te deactiveren;

  • Een gebruiker is niet gekoppeld aan een medewerker en mag niet langer toegang hebben tot de software
  • Een medewerker mag na uitdiensttreding geen inzage meer hebben in zijn/haar stroken en jaaropgave
  • Een medewerker mag voor de uitdiensttreding om welke reden dan ook helemaal niet meer in het systeem

Door het vinkje “Actief” uit te schakelen zal de medewerker de volgende melding krijgen bij inloggen; “Uw login is gedeactiveerd, neem contact op met uw leidinggevende.” Voor medewerkers is er het volgende artikel voor meer informatie mochten ze hier tegenaan lopen. Ik krijg de melding “Uw login is gedeactiveerd”

Handleiding voor correct gebruik #

  1. Navigeer naar de pagina Beheer
  2. Zoek de naam van de medewerker op in het veld Gebruiker
  3. Zet het vinkje Actief uit
  4. Druk op Opslaan

#