Instellingen (Uren)

Dit artikel beschrijft de instellingen die je kunt doen voor App Uren. Deze pagina is nieuw toegevoegd in versie 2023.03 en bevat momenteel de instellingen voor het Automatisch fiatteren en sluiten van geregistreerde uren.

Pagina: Uren > Instellingen

Automatisch fiatteren en sluiten #

Deze instelling gebruik je wanneer je geregistreerde uren automatisch door het systeem wil laten fiatteren en sluiten. Je kunt per organisatorische eenheid instellen wat de geoorloofde afwijking in minuten is. De geregistreerde uren van een medewerker op een dag worden door een automatisch proces (’s nachts) vergeleken met het rooster en wanneer het verschil (van begin- en eindtijd) binnen de geoorloofde afwijking valt, wordt de registratie gefiatteerd en gesloten.

Ook is er een optionele instelling om tevens te controleren op de geregistreerde activiteiten. Wanneer de tijd per activiteit binnen de geoorloofde afwijking valt, wordt de registratie gefiatteerd en gesloten. Wanneer leeggelaten wordt deze check niet gedaan.

Wat stel ik precies in? #

  1. Je selecteert de organisatorische eenheid waarop urenregistratie plaatsvindt. Dit kan op basis van jouw rechten een afdeling, regio, organisatie of de hele contractant zijn. De laagste in hiërarchie overruled de hogere, bijvoorbeeld de instelling op afdelingsniveau krijgt voorrang op de van regioniveau. Er kan één instelling per unieke organisatorische eenheid bestaan.
  2. Je voert alle 4 de geoorloofde afwijking velden in minuten in.
  3. Je voert de geoorloofde afwijking op activiteit in minuten in. (Optioneel)
  4. Je kunt de instelling actief/inactief maken. Wanneer inactief, dan wordt deze organisatorische eenheid overgeslagen door het automatische proces.

Waarom stel ik dit in? #

Als jouw organisatie wel urenregistratie fiatteert, maar geen gebruik maakt van klokregistratie dan kan het automatisch fiatteren van de urenregistratie veel tijd schelen. De registraties binnen de geoorloofde afwijking van het rooster worden door het systeem gefiatteerd, en dat betekent dat je enkel op de grote afwijkingen hoeft te letten.

Mijn organisatie klokt wel, heb ik dit dan nodig? #

Nee, deze instelling is bedoeld voor bedrijven die wel uren registreren, maar dat niet via klokken doen. De functionaliteit Klokken bevat een soortgelijke instelling en die moet je dan gebruiken.

Kan ik ergens zien dat de registratie automatisch gefiatteerd en gesloten is? #

Ja, op pagina Uren\Evaluatie. Achteraan de Registratie regel zie je dat het Gefiatteerd icoon en Slot icoon groen zijn. Ook zie je in kolom Datum wijziging de tijdstempel van het fiatteringsmoment en kolom Wijziger bevat ‘system’.