Leverancier toevoegen

Dit artikel gaat over het toevoegen van leveranciers binnen de CRM-module. De hier opgeslagen leveranciers worden oa. gebruikt in de module Inkoopregistratie

Het toevoegen van een leverancier aan een klant of locatie doe je op de pagina Algemeen → Locaties en bestaat normaal gesproken uit één enkele stap mits de leverancier als relatie al in het systeem bekend is. Bestaat de relatie nog niet, dan zal deze eerst aangemaakt moeten worden.

In dit artikel wordt beschreven hoe je een relatie opzoekt, aanmaakt en toewijst als leverancier aan een klant/locatie.

Het beheren van leveranciers gebeurt in de context Relatie. Klik op de button Rel om naar Relatie-context te schakelen. Alle in dit artikel beschreven handelingen worden uitgevoerd in deze context.

Leverancier opzoeken #

De eerste stap bij het toevoegen van een nieuwe leverancier is controleren of er al een leverancier met dezelfde naamgeving in het systeem staat.

 

  • Type (een gedeelte van) de naam in
  • Klik op het zoek-icoon

 

 

 

Indien er geen gegevens gevonden worden, dan bestaat de naam nog niet. Ga verder met de volgende stap “Nieuwe relatie invoeren”.

Wanneer de naam wel in het systeem gevonden wordt, dan kan deze toegewezen worden aan een locatie. In dit geval ga je direct naar “Leverancier toevoegen”.

 

Nieuwe relatie invoeren #

 

Klik in het linker menu op het icoon toevoegen (gele plus)

 

 

 

  1. Voer de bedrijfsnaam en verkorte naam in. CRM Type organisatie is Leverancier. (verplichte velden)
  2. Zet de status op Actief
  3. Opslaan

 

 

 

Desgewenst kun je meer gegevens toevoegen zoals Contactpersonen, adressen en specifieke details. Deze gegevens zijn niet verplicht en kunnen zonder gevolgen leeg blijven.

 

Leverancier toevoegen #

 

Het toevoegen van een leverancier bestaat uit het koppelen van de leverancier aan een bestaande klant/locatie.

 

  1. Zoek de klant/locatie op
  2. Navigeer naar pagina Locaties
  3. Klik op de locatie en scrol wat naar beneden tot aan “Leverancier toevoegen”
  4. Zoek de leverancier op
  5. Voeg toe met het diskette-icoon

 

 

 

Alle hier gekoppelde leveranciers kunnen nu gekozen worden binnen de module Inkoopregistratie van de locatie waarvoor het is geconfigureerd.