Paginarechten

Dit artikel gaat over paginarechten en inzagerechten over bepaalde pagina’s. De hier getoonde teksten zijn technisch van aard en bedoeld voor de gevorderde gebruiker.

Aan iedere pagina in het systeem kunnen rollen gekoppeld worden welke recht geven op toegang tot deze specifieke pagina. Wanneer deze rollen ook toegevoegd worden aan een gebruikersaccount, dan heeft dit account recht op de pagina. Dit betekent dat de gebruiker naar de pagina toe kan navigeren, het betekent niet automatisch dat de gebruiker ook recht heeft op de inhoud van deze pagina. Recht op de inhoud van pagina’s wordt in deze software geregeld middels webparts.

Gebruikers met uitgebreide (rollen)admin rechten en login managers hebben toegang tot het bekijken van de inrichting van paginarechten.

 

Admin modus #

Alvorens inzicht te krijgen in welke gebruikers en welke rollen toegang hebben tot een specifieke pagina moet de admin-modus ingeschakeld zijn:

 

 

  • Klik op de Admin-button herkenbaar aan de steeksleutel

 

 

 

Pagina rechten informatie #

 

Wanneer Admin-modus is ingeschakeld, wordt op elke pagina het Pagina info tonen icoon weergegeven. Een klik op dit icoon opent een informatiescherm met gedetailleerde gegevens over welke rollen recht op de pagina geven, een lijst met gebruikers die toegang hebben en of de pagina bereikbaar is voor de gebruiker(s).

Klik nogmaals op het Pagina info tonen icoon om het informatiescherm te sluiten.