Rapport MIN-MAX

Dit artikel gaat over rapportage MIN-MAX uren voor oproepkrachten. Voor het instellen van MIN-MAX contracten zie artikel Contract verlengen.

Het Min-Max urenoverzicht is bedoeld om de werkgever inzicht te geven in de urenregistratie van de oproepkrachten met wie een Min-Max contractafspraak gemaakt is. Uit het rapport komt naar voren of het minimaal aantal uren per periode behaald en/of overschreden is.

Navigatie #

Je navigeert naar het rapport MIN-MAX via het menu Aan-afwezigheid binnen de context Afdeling, Regio en Organisatie.

 

 

 

 

Op het scherm #

 

 

 

 

Hoe werkt het? #

Werkgevers die met oproepkrachten werken, kunnen ervoor kiezen om naast de 0-uren afspraak ook een MIN-MAX afspraak te maken. Binnen het MIN-MAX contract spreken de werkgever en werknemer met elkaar af dat er een minimum aantal uren per periode gewerkt moet worden (MIN). Hiernaast komt het in de praktijk geregeld voor dat de werknemer een urenplafond vaststelt voor het aantal uren dat hij/zij maximaal per periode oproepbaar is (MAX).

 

Het rapport MIN-MAX is bedoeld om de werkgever te helpen met het administreren van verschillen tussen de urenregistratie en de contractverplichting. Daar waar de werknemer een negatief verschil toont, kan de werkgever bepalen de werknemer de komende periode vaker in te roosteren.

Andersom werkt het ook; in het onderstaande voorbeeld heeft de werknemer een positief verschil.

 

 

In deze periode is volgens de MAX afspraak de werknemer tot 64 uur oproepbaar. Er is 71 uur geregistreerd, de werkgever kan nu in overleg met de werknemer besluiten of de 71 uur uitbetaald wordt of dat er 64 uur uitbetaald wordt en men 5 uur TVT opbouwt.