Contract wijzigen/verlengen

Dit artikel gaat over het wijzigen en/of verlengen van contracten onder de dienstverband pagina’s van de medewerker.

Op de pagina Dienstverband → Contracten kun je contracten van de medewerker opvragen, contract historie tonen, nieuwe contracten toevoegen, bestaande contracten wijzigen en documenten/bijlagen koppelen aan een contract. Het vinkje “Toon geschiedenis” zorgt ervoor dat ook dienstverbanden uit het verleden worden weergegeven.

De gegevens opgeslagen op deze pagina spelen een vitale rol op diverse andere plaatsen in de software. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Type medewerker: de instelling medewerker, leerling en stagiair bepaalt welke kosteninstelling gehanteerd wordt bij de berekening van de kostprijs
 • CAO: het gekozen cao bepaalt o.a. hoeveel vakantieuren op basis van een fulltime dienstverband worden verstrekt
 • Begin- en einddatum: geldt als afkadering binnen de urenregistratie, bijvoorbeeld bij het berekenen van de verlofuren toekenning
 • Contracturen per week: komt terug in de TvT uren berekening, urennormen en vakantieuren toekenning

 

Om deze reden is nauwkeurige invoer op deze pagina zeer belangrijk.

 

Navigeren #

Je bereikt de pagina om contracten te beheren vanaf het Werkgeverloket:

 

 

 

 

Op het scherm #

 

 

 

 

Hoe werkt het? #

Contract toevoegen #

 1. Klik op het toevoegen icoon (gele plus)
 2. Voer de contractgegevens in (dikgedrukte velden zijn verplicht)
 3. Opslaan

 

 

 

 

Vaste urennorm per maand is een afwijkende instelling voor berekening van de norm ten behoeve van bijv. de tijd-voor-tijd uren. Zie uren normen voor meer informatie over deze berekening.

Vakantieuren per jaar is een instelling voor een afwijkend aantal vakantie-uren per kalenderjaar. Gebruik deze instelling bijvoorbeeld voor stagiairs of werknemers voor wie buitengewone verlofuren van toepassing zijn zoals vergrijzingsverlof. Standaard rekent de software vakantie-uren uit op basis van CAO en aantal contracturen.

ATV-uren per jaar is een instelling voor het afwijkend aantal ATV uren per kalenderjaar.

Volgnummer contract is bedoeld voor je eigen administratie om de virtuele contracten te bundelen aan de werkelijke overeenkomsten.

 

 

Contract wijzigen #

 1. Klik het contract aan dat u wilt wijzigen
 2. Wijzig de invoervelden
 3. Opslaan

 

 

 

 

Voer alleen wijzigingen door in bestaande contracten als er een fout in staat. Het met terugwerkende kracht wijzigen van gegevens kan gevolgen hebben voor urenregistratie, verlof en tvt-berekening.

 

 

Oproepmedewerker en MIN-MAX contracten #

Voor oproepmedewerkers bestaat de optie om een MIN-MAX afspraak vast te leggen. Wanneer je in de contractinstelling Relatie medewerker kiest voor Oproepkracht wordt de MIN-MAX invoer zichtbaar.

 

Het minimaal aantal uren dat de oproepkracht dient te werken vul je in bij MIN uren. Het maximaal aantal uren dat de medewerker oproepbaar is vul je in bij MAX uren.

 

 

 

Invalkracht is een type oproepmedewerker voor wie andere (lagere) vakantieuren opbouw en toeslagen van toepassing zijn.

MAX uren zijn niet verplicht bij invoer. Gebruik deze instelling alleen wanneer de werknemer en werkgever een afspraak hebben over het maximaal aantal oproepbare uren. Zie Rapport MIN-MAX voor meer informatie over MIN-MAX uren.

 

 

Contractbijlage uploaden #

Binnen de invoerregel van een opgeslagen contractinstelling kun je met een klik op de groene plus bijlagen koppelen aan het geselecteerde contract.

 

De verplichte velden zijn onderstaande:

 • Blader op je computer naar het bestand
 • Geef de bijlage een herkenbare naam
 • Kies het type bestand uit de keuzelijst
 • Opslaan

 

 

 

 

Optionele velden kun je gerust leeg laten. Afloopdatum kan gebruikt worden in combinatie met een geautomatiseerde signalering. Rechten zet je op publiekelijk wanneer de werknemer in kwestie ook het document mag inzien.

 

 

Signalering #

Signalering is de systeemtechnische term voor het automatisch versturen van notificatie-emails en taken naar gebruikers voor wie de signalering is ingesteld.

 

De salarisadministratie ontvangt van elke wijziging aan een contract automatisch een HRM-taak met daarin details over de wijziging. Deze automatische signalering gaat in op de dag nadat het contract aangemaakt is. Wil je op de dag van aanmaken ook direct een mutatie verwerken, dan ontvangt de salarisadministratie hier geen bericht van.

Het advies is om wijzigingen altijd een dag na het aanmaken door te voeren.

 

Gevolgen contractwijziging #

Wanneer er een contract aangepast wordt, heeft dit enerzijds inhoudelijke gevolgen voor de TvT, Vakantie- en ATV toekenning en anderzijds gevolgen voor de salarisadministratie. Het wijzigen van contracturen, CAO of zelfs entiteit waaronder de medewerker werkzaam is, betekent dat de verlofrechten wijzigen. Er zal gecontroleerd moeten worden of de toegekende opbouw nog conform het nieuwe contract/dienstverband is.

 

Voor een praktijkvoorbeeld zie Praktijkvoorbeeld – Contractwijziging.