Regio-prestatie AP

Wil je een overzicht van de arbeidsproductiviteit over meerdere locaties zien? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit kan doen. Zo heb je altijd direct overzicht in de gegevens voor al jouw locaties!

Pagina: Regio-Prestatie > Productiviteit > Realisatie

Algemene toelichting #

In de rest van dit artikel zullen we naar de arbeidsproductiviteit verwijzen als AP, en naar de arbeidsproductiviteitsgroepen als APG.

Op deze pagina zie je een overzicht van de AP per administratiegroep. De getallen die je hier ziet zijn gebaseerd op de totalen van de geselecteerde APG.

Handleiding voor correct gebruik #

  1. Selecteer de administratiegroep
  2. Selecteer een periode of de start en einddatum
  3. Selecteer de APG
    Let op! Je krijgt alleen de administraties te zien waar de geselecteerde APG onder is ingericht.
  4. Filter op contracttype indien gewenst, dit veld mag je leeg laten.
  5. Druk op Toon Rapport

Voorkeuren opslaan als filter #

Het is mogelijk je voorkeuren op te slaan als filter. Wil je bijvoorbeeld standaard een totaal lijst opvragen waarbij 3 gegevens altijd hetzelfde zijn? Sla deze parameters dan op als filter zodat je deze gemakkelijker kan raadplegen. In het voorbeeld hieronder kan je zien hoe het aanmaken van een filter en het daarna raadplegen ervan werkt en de huidige selectie overschrijft.

Voorbeeld

Legenda #

Onderdeel Toelichting
Code de administratiecode
Administratie naam van de administratie
Omzet gerealiseerde omzet exclusief btw
Pers. Kn personeelskosten op basis van kostprijs maal uren
Pers. Uren geregistreerde uren
Omzet / Uur gerealiseerde omzet per uur
Kost / Uur gerealiseerde kosten per uur
Kost / Omzet percentage verhouding kosten versus omzet
Dagen aantal (registratie) dagen waarover de getallen getoond worden
Prestatie target kosten minus gerealiseerde kosten

Tips voor gebruik #

  • Een klik op het pijltje voor iedere administratie linkt je direct door naar de arbeidsproductiviteit van de geselecteerde administratie.
  • Het is mogelijk te klikken om de kolomtitels om te sorteren op de geselecteerde kolom.