Regio-prestatie resultaat

Wil je in één oogopslag inzicht in de prestatie van meerdere locaties? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit kan inzien. Zo heb je binnen no-time inzage in al je locaties!

Pagina: Regio-Prestatie → Resultaat → Standaard

Algemene toelichting #

De regioprestatie Resultaat cockpit geeft je in één oogopslag inzicht in het presteren van meer locaties/administraties. In de resultaat cockpit komen alle registratie onderdelen samen en je kunt per prestatiegroep het resultaat op basis van Omzet, inkopen, Personeelskosten, Exploitatiekosten en Vaste kosten inzien. Deze cockpit is bedoeld voor regiomanagers die meer locaties aansturen en zodoende en snel overzicht van hun prestatie kunnen opvragen.

Let op! Het is belangrijk dat je bij het opvragen van data altijd een prestatiegroep kiest. Kan je deze nog niet selecteren? Selecteer dan eerst de administratiegroep. 

Regio resultaat opvragen #

Navigeer naar de regio Resultaat cockpit via: Regio-Prestatie → Resultaat

  1. Selecteer de periode of kies een start- en einddatum uit de kalender.
  2. Kies de administratiegroep (verplicht) en eventueel het contracttype en de prestatiegroep. Het contracttype is een instelling van de respectieve administratie en wordt veelal bij cateringorganisaties gebruikt. Laat de keuzelijst leeg om alles te tonen. Kies de gewenste Prestatiegroep uit de keuzelijst. Laat je deze keuze leeg, dan zal het Totaal opgevraagd worden.
  3. Klik op de knop “Toon resultaat” om het rapport te laden. Let op dat bij opvragen van een lange periode het laden van het rapport een aantal seconden kan duren.

 

Resultaat #

De cockpit toont per regel van één locatie de prestatie van de gerealiseerde omzet, inkopen, personeelskosten en exploitatiekosten versus het budget. Met de dubbele pijlen kun je kolommen uitklappen om meer details te zien. Een geel vlak betekent dat er geen resultaat berekend kan worden in verband met het ontbreken van een kostprijs van één of meer medewerkers. Kijk in de Arbeidsproductiviteitscockpit welke medewerkers het betreft.

De personeelskosten zijn gebaseerd op de instellingen t/m gisteren. Indien er wijzigingen in de kostprijs van medewerkers hebben plaatsgevonden dan zullen deze vanaf morgen actueel zijn bijgewerkt in het rapport Regio Resultaat.

Je kunt het uurtarief ook handmatig verversen binnen de context Contractant op pagina Dienstverband → Uurtarief. Let op: deze pagina is alleen toegankelijk voor gebruikers met verhoogde rechten.

De optie “Gebruik inkoop target als werkelijke inkoop” zet je aan als er in de opgevraagde periode nog geen inkoopregistratie heeft plaatsgevonden, maar je wilt toch inkoopcijfers meenemen in het resultaat.

Prestatie #

De eerste kolom Prestatie toont het verschil tussen het werkelijk resultaat een het gebudgetteerde resultaat. Een positief verschil is groen gekleurd en het negatief verschil is rood gekleurd.

Prestatie Inkoop #

Deze kolom is de weergave van het verschil tussen werkelijke inkopen en target inkopen. Dit target wordt ingesteld bij de brutowinstmarge instellingen van de respectieve locatie.

Prestatie Personeelskosten #

Deze kolom is de weergave van het verschil tussen werkelijke personeelskosten en het target personeelskosten. Dit target stel je in bij de arbeidsproductiviteit instellingen. Daar waar de vlakken geel gekleurd zijn, kan er geen kostprijstarief bij een of meer medewerkers gevonden worden.

Prestatie Volume #

Deze kolom is het prestatie verschil dat ontstaat doordat de werkelijke omzet niet gelijk is aan de begrote omzet, dit heeft gevolgen voor de prestatie van inkopen en personeelskosten aangezien die kosten op de begroting (budget) gebaseerd zijn.

Controle van de registratie #

De kolommen ORS, URS en IRS staan voor Omzetregistratie, Urenregistratie en Inkoopregistratie. Deze kolommen zijn bedoeld om je inzicht te geven in hoeverre deze registraties zijn bijgewerkt en je dus kunt vertrouwen op actuele gegevens in de cockpit. Het eerste getal bijv. -5 is het aantal dagen terug waarop voor het laatst geregistreerd werd. Het tweede getal tussen haakjes bijv. (1) is het aantal registraties dat nog ontbreekt binnen die -5 dagen.

 

Horeca #

Het overzicht Resultaat Horeca is een rapport waar de regiomanager de prestatie indicatoren van verschillende locaties onder elkaar kan zien.

Je vindt dit rapport op de pagina Regio-prestatie Resultaat Horeca

Boven het rapport zie je de rapport parameters en filteropties. Kies eerst een periode of selecteer de start-en einddatum uit de daarvoor weergegeven kalenders. Hierna selecteer je de groep locaties waarvan je het resultaat wilt inzien uit de keuzelijst Administratiegroep. Eventueel kun je nog filteren op Contracttype en Prestatiegroep.

Klik op de knop Toon Resultaat om het overzicht te genereren.

Verticaal zie je de locaties en horizontaal zie je de verschillende prestatie indicatoren. De kolommen zijn gegroepeerd en je kunt details er van zien door de kolommen uit te klappen met een klik op het >> icoon.

Legenda #

Item Toelichting
Omzet Realisatie Werkelijke omzet geregistreerd in de kassa
Omzet Budget Gebudgetteerde omzet
Omzet Verschil Absolute en procentuele afwijking tussen werkelijke en gebudgetteerde omzet. Positieve afwijking wordt in het groen weergegeven
Inkoop Realisatie Werkelijke inkopen vanuit de inkoopregistratie
Inkoop Budget Target inkoop op basis van de gebudgetteerde omzet (targets komen uit de brutomarge instellingen)
Inkoop Verschil Het absolute verschil tussen de werkelijke inkoop en de gebudgetteerde inkoop
Inkoop Prestatie Realisatie Werkelijke inkoop vanuit de inkoopregistratie
Inkoop Prestatie Target Target inkoop op basis van de werkelijke omzet (targets komen uit de brutomarge instellingen)
Inkoop Prestatie Verschil € Het verschil tussen target inkoop en werkelijke inkoop
Inkoop Prestatie Verschil % Werkelijke inkoop percentage (werkelijke omzet/werkelijke inkoop) minus budget inkoop percentage (budget inkoop/budget omzet)
Personeel Realisatie Werkelijke personeelskosten (uren x kostprijs)
Personeel Budget Target personeelskosten op basis van omzet budget (targets komen uit de instellingen arbeidsproductiviteit)
Personeel Verschil € Verschil werkelijke personeelskosten en gebudgetteerde personeelskosten.
Personeel Prestatie Realisatie Werkelijke personeelskosten (uren x kostprijs)
Personeel Prestatie Target Target personeelskosten op basis van werkelijke omzet of vaste uren target (targets komen uit de instellingen arbeidsproductiviteit)
Personeel Prestatie Verschil € Absoluut verschil tussen prestatie werkelijke personeelskosten en prestatie target personeel
Personeel Prestatie Verschil % Werkelijke personeelskosten prestatie (percentage werkelijke omzet/werkelijke personeelskosten) minus gebudgetteerde personeelskosten prestatie (percentage omzet budget/personeelskosten budget)
Exploitatie Realisatie Werkelijke inkopen van het type exploitatiekosten
Exploitatie Budget Inkoop exploitatiekosten op basis van omzet budget (instellingen voor exploitatiekosten komen bij de brutomarge vandaan)
Exploitatie Verschil € Absoluut verschil tussen werkelijke inkoop exploitatiekosten en budget inkoop exploitatiekosten
Exploitatie Verschil % Percentage exploitatie realisatie (werkelijke omzet/werkelijke exploitatiekosten) minus percentage exploitatiebudget (omzet budget/exploitatiekosten budget)
Vaste Kosten Realisatie Werkelijke vaste kosten geregistreerd (in huidige versie nog onder vaste kosten budget dus er is nog geen verschil tussen budget en realisatie, deze zijn nog gelijk)
Vaste Kosten Budget Registratie budget vaste kosten
Verschil Vaste Kosten € Absoluut verschil tussen vaste kosten budget en vaste kosten realisatie (zie opmerking vaste kosten realisatie)
Resultaat Realisatie ResultaatWerkelijk = Omzet – Inkoop – Personeelskn – Exploitatiekn – Vaste kn
Resultaat Budget ResultaatBudget = Omzet – Inkoop – Personeelskn – Exploitatiekn – Vaste kn
Resultaat Verschil € Absoluut verschil resultaat o.b.v. werkelijke omzet minus resultaat o.b.v. budget omzet
Resultaat Verschil % Procentueel verschil resultaat ( resultaat realisatie/omzet realisatie) minus (resultaat budget/omzet budget)
ORS, URS, IRS Integriteitscontrole van de drie verschillende registratie onderdelen ORS (omzet), URS (uren) en IRS (inkoop). Wanneer de registratie actueel is bijgewerkt dan is deze groen gekleurd. Wanneer er registraties ontbreken dan zijn deze rood gekleurd. Het eerste getal betekent het aantal dagen terug dat er voor het laatst geregistreerd is. Het tweede getal tussen haakjes is het aantal ontbrekende registraties. De berekening is op basis van openstelllingsdagen.

Tips voor gebruik #

  • Deze pagina gaat over regio-prestatie → resultaat, voor het resultaat per administratie zie resultaat.