Roosterdiensten invulling

Dit artikel gaat over het regio-prestatie overzicht Diensten. Voor het maken van dienstenroosters of het inrichten van diensten zie dienstrooster maken.

Het is een regio-prestatie overzicht en is bereikbaar via het menu-item Regio-Prestatie → Diensten.

Op deze pagina kan je per roosterweek en binnen een administratiegroep de status van de roosterdiensteninvulling opvragen.

Horizontaal zie je de roosterdagen en verticaal de administraties die vallen onder de gekozen administratiegroep. Met een klik op het uitklappen icoon aan de linkerkant (dubbele pijl) kun je verder inzoomen op afdeling- en dienstniveau.

 

 

De gepresenteerde matrix moet je als volgt lezen:

  • 21-03-2016: er zijn 1 van de 1 benodigde diensten ingeroosterd, dat is OK en daarom groen;
  • 22-03-2016: er zijn 0 van de 1 benodigde diensten ingeroosterd. Er staan dus nog diensten open en dat is de kleur goud;
  • 23-03-2016: er zijn 1 van de 0 benodigde diensten ingeroosterd. Er zijn dus te veel diensten ingeroosterd, dat is niet OK en dus rood.