Uitbetalen TVT (Collectieve TVT ingreep)

Wil je in gemakkelijk maandelijks de TVT uit laten betalen voor een specifieke groep medewerkers? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit kan doen. Zo krijgen jouw medewerkers wat ze verdienen en is jouw administratie met slechts een paar klikken af te ronden!

Pagina: (Organisatie) Aan-Afwezigheid > Uren > Collectief > TVT Ingrepen.

Algemene toelichting #

Via deze pagina kan je in één overzicht zien hoeveel tijd TVT (tijd voor tijd, ook wel bekend als overuren) medewerkers hebben opgebouwd en krijg je de mogelijkheid in met slechts een paar klikken het saldi voor deze medewerkers op 0 te stellen. Dit resulteert in een ingreep welke in het verloningsoverzicht zichtbaar zal zijn en daarmee met de salarisadministratie kan worden gecommuniceerd om deze uit te laten betalen.

Eenmalig aangeven of TVT uitbetaald moet worden voor medewerkers. #

Om het uitbetalen makkelijker te maken geef je eenmalig bij de medewerkers aan of voor hen het uitbetalen van toepassing is. Zo kan je hier voortaan elke maand gemakkelijk op filteren.

  1. Zoek de gewenste medewerker op en navigeer naar pagina Algemeen > Dienstverband > Stam
  2. Scrol naar de Betaalregelingen, voer hier een gewenste begindatum in vanaf wanneer het uitbetalen van toepassing zal zijn en zet het vinkje Uitbetalen overuren.
  3. Sla de wijziging op

Collectieve ingreep uitvoeren #

  1. Zoek de gewenste organisatie op en navigeer naar de pagina Aan-Afwezigheid > Uren > Collectief > TVT Ingrepen
  2. Geef via de periode of de datum selectie aan voor welke periode je de TVT wil uitbetalen
  3. Zet het vinkje Toon alleen medewerkers met geldige betaalregeling overuren aan en druk op Genereer het rapport
  4. Controleer de gegevens en zet het vinkje bij de medewerkers waarvoor je de TVT wil uitbetalen
  5. Druk op de knop Collectief TVT ingreep uitvoeren om de nieuwe ingreep toe te passen bij de aangevinkte medewerkers

Versturen naar de salarisdienstverlener #

Na bovenstaande handelingen is het maandelijks simpelweg een kwestie van de TVT ingreep uitvoeren alvorens de uren zoals gewoonlijk door te zetten naar de salarisdienstverlener. Dit doet men via de verloningsrapportage. In deze verloningsrapportage zit een kolom met daarin de TVT-ingreep, deze geeft exact aan hoeveel TVT er in mindering is gebracht d.m.v. ingrepen (oftewel, uitbetalingen). Met de salarisdienstverlener kan vervolgens worden afgesproken dat het genoemde bedrag in deze kolom in uren moet worden uitbetaald.

Wil je meer weten over de verloningsrapportage? Lees dan het artikel: Verloningsrapportage.

 

Legenda #

Onderdeel Toelichting
Periode De periode waarover je de lijst uit wil draaien. Dit zijn over het algemeen maanden, bij sommige klanten kan dit ook een 4-wekelijkse periode zijn.
Datum Een alternatieve methode om met 2 datums aan te geven voor welke periode je de lijst uit wil draaien.
Relatie medewerker Een filteroptie om te filteren op een soort medewerker zoals “Oproepkracht” of “Vaste medewerker”.
Toon alleen medewerkers met MIN-MAX uren Een filteroptie om de lijst te beperken tot medewerkers die zijn opgevoerd als “Oproepkracht” met een minimaal en/of maximaal aantal te werken uren.
Toon alleen medewerkers met een geldige betaalregeling overuren Een filteroptie om de lijst te beperken tot medewerkers waarbij op de pagina Algemeen > Dienstverband > Stam met het vinkje “Uitbetalen overuren” is aangegeven dat overuren uitbetaald moeten worden.
PersNr Het personeelsnummer van de medewerker, opgegeven op de pagina Algemeen > Dienstverband > Stam.
Medewerker De naam van de medewerker
Relatie medewerker De soort medewerker zoals “Oproepkracht” of “Vaste medewerker” zoals vastgelegd op de pagina Algemeen > Dienstverband > Contracten.
Uitbetalen Of het vinkje op de pagina Algemeen > Dienstverband > Stam genaamd “Uitbetalen overuren” aan staat.
Roosternorm Het aantal uren dat conform contractuele instellingen gewerkt zou moeten worden in de opgegeven periode.
Uren Het aantal uren dat daadwerkelijk is geregistreerd in de opgegeven periode.
Verschil Het verschil tussen “Roosternorm” en “Uren”, oftewel het verschil tussen wat je zou moeten werken en wat er daadwerkelijk is geregistreerd. Dit is daarmee de TVT opbouw voor de opgegeven periode.
Vorig Saldo Het saldo waar de voorgaande periode mee is geëindigd. Dit betreft dus het saldo van de dag voor de geselecteerde periode.
Bestaande ingreep Al ingevoerde ingrepen op het TVT saldo in de geselecteerde periode.
Nieuwe ingreep De ingreep die zal worden aangemaakt wanneer je op deze pagina de collectieve ingreep uitvoert.