Uren bekijken

Dit artikel gaat over de urenoverzichten op medewerker niveau welke bestaan uit het rapport Details per dag, Weekoverzicht, TVT-uren en Vakantie jaaroverzicht. Niet alle schermen worden in detail uitgelegd. Bezoek de respectieve artikelen voor uitgebreide informatie.

Voor medewerkers zijn standaard vier rapporten beschikbaar welke inzicht geven in hun eigen uren, overuren en vakantieuren. Deze pagina’s zijn bereikbaar via het medewerker loket door op de koppeling Urenregistratie te klikken.

De vier urenrapporten op medewerker niveau zijn:

Details per dag #

Het rapport Details per dag geeft per gekozen periode de vastgelegde uren uit de urenregistratie voor de medewerker weer. Per dag worden de VanTot en Pauzetijden getoond. Ook zien we hier terug uit welke activiteiten deze uren bestaan en op welke werkafdeling ze geboekt zijn.

 

 

 1. Kies de periode OF start– en einddatum
 2. Klik op de knop “Genereer het rapport”
 3. Exporteer eventueel naar Excel

 

 

 

Aan de onderzijde van het rapport worden nog verdere details getoond zoals de berekende TVT in de geselecteerde periode en het aantal normuren. Zie uren normen voor meer informatie over de totstandkoming en berekening van TVT en normuren in deze software.

 

Weekoverzicht #

Het rapport weekoverzicht toont de geregistreerde uren per week, hierbij wordt rekening gehouden met het aantal contracturen per week (norm) en de werkelijk geregistreerde uren. Het verschil tussen deze twee zien we terug in de kolom TVT-uren.

 

 

 • Kies de periode OF start– en einddatum
 • Klik op de knop “Genereer rapport”
 • Exporteer eventueel naar Excel

 

 

 

Let op: het opgevraagde rapport toont gegevens over volledige weken. Het kiezen van een periode op dagniveau toont de gehele week waarin de periode valt.

 

TVT-Uren #

Het rapport TVT-uren geeft de gebruiker inzicht in het saldo TvT-uren per maand.

 

 

 • Begin: het beginsaldo is het eindsaldo van de maand ervoor
 • Berekend: het aantal geregistreerde (gewerkte, ziek en vakantie) uren minus de maandnorm (zie ook uren normen)
 • Opname: uren vastgelegd met de activiteit TVT in de urenregistratie (indien ingeschakeld voor uw onderneming)
 • Wachtdagen: eerste ziektedag verrekend met overuren
 • Ingrepen: verstrekte opbouw vakantie-uren en handmatige mutaties ingevoerd door de werkgever
 • Eind: het beginsaldo minus berekende tvt, opnamen, wachtdagen en ingrepen. Het eindsaldo van de ene maand is het beginsaldo van de volgende maand.

 

 

 

 

Vakantie jaaroverzicht #

Het Vakantie jaaroverzicht is een maandelijkse specificatie van de vakantie-uren per maand. Het eindsaldo van de ene maand is het beginsaldo van de maand erna. Alle uren vastgelegd in met de activiteit VAK worden in de kolom “geregistreerd” opgeteld. Wachtdagen zijn de eerste ziektedagen welke worden verrekend met het vakantiesaldo en onder ingrepen worden alle handmatige mutaties en opbouw per maand opgeteld.