Vakantiekaart en verzuimkaart

Dit artikel gaat over de vakantie- en verzuimkaart die inzichtelijk is voor medewerkers via het medewerker loket.

Op deze pagina ziet de medewerker een grafische weergave van de virtuele kalender, met daarin symbolen welke verschillende verloftypen voorstellen. Het helpt de medewerker aan een duidelijk overzicht van het verlof en verzuim in het geselecteerde kalenderjaar. De verzuimkaart toont altijd hele weken en start dus altijd op een maandag. De maanden en weeknummers zie je bovenin. Je kunt de kolommen Naam en Afdeling sorteren door op de kolomtitels te klikken.

Het scherm bestaat vier onderdelen:

 

  • Vakantiekaart: virtuele kalender met ingetekende verlofsymbolen
  • Saldo overzicht: informatie over verloop en ontstaan van de verschillende verlofsaldi
  • Verzuim: de dagen waarop de activiteit ZIE is geregistreerd
  • Vakantie aanvragen: de aanvragen zoals ze zijn ingediend door de werknemer. Dit kan afwijken van wat er door de verlofmanager is goedgekeurd.

 

Ook is er een verlof- &verzuimkaart op afdelingsniveau, hier zie je in een oogopslag een overzicht van alle medewerkers van de betreffende afdeling. Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdelijke medewerkers te verbergen op de verlof- en verzuimkaart. Dit doe je door het vinkje “Verberg tijdelijke medewerkers” aan te vinken en opnieuw het rapport te genereren.

Vakantie -&verzuimkaart #

Er naar toe:

 

 

• Klik op medewerkersloket
• Ga naar categorie Verlof en klik op Vakantiekaart
• Kies het kalenderjaar uit de keuzelijst

 

 

 

Uitleg van de gebruikte symbolen:

 

 

 

vakantieverlof (wacht op goedkeuring)
vakantieverlof (opgenomen)
ATV
betaald verlof
onbetaald verlof
ziek
zwangerschapsverlof
feestdag

In het schema zijn donkergrijze blokken de weergave van dagen waarop de medewerker standaard niet werkt, denk hierbij aan weekenden, feestdagen en uiteraard dagen volgens het werkschema van de medewerker.

 

 

 

Saldo overzicht #

Het saldo overzicht toont per verlofsoort de volgende gegevens:

 

 

  • Beginsaldo: ingestelde startwaarde voor dit kalenderjaar. Deze startwaarde leggen we vast op de pagina Uren → Collectief startwaarden.
  • Verstrekt/Ingrepen: het verstrekte vakantiesaldo en eventueel handmatige ingrepen welke hebben plaatsgevonden.
  • Opgenomen: aantal verlofuren vastgelegd in de urenregistratie.
  • Saldo: beginsaldo + verstrekte saldo + ingrepen – opname

 

 

Verzuim #

Dit overzicht toont alle data waarop de activiteit ZIE is vastgelegd in de urenregistratie.

 

 

Vakantie aanvragen #

Het overzicht vakantieaanvragen toont de oorspronkelijke aanvragen van de medewerker. Het kan zijn dat de aanvraag verschilt van het daadwerkelijk ingeplande verlof. De verlofmanager heeft hierin de laatste hand.