Verwerken extra TVT op feestdagen

In dit artikel staat de uitleg voor het toekennen van extra tijd voor tijd op basis van de gewerkte uren op feestdagen indien deze niet direct uitbetaald moeten worden.

Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Zoek in de zoekbalk naar de organisatie waar je de lijst met uren voor uit wil draaien
2. Navigeer naar de pagina Aan-Afwezigheid → Uren → Inzoomen → Inzoomen per organisatie
3. Selecteer de start en einddatum van de feestdag(en)
4. Pas in het 1e veld de selectie aan van Week naar Medewerkersoort en selecteer medewerkersoort Vaste medewerker
5. Pas in het 2e veld de selectie aan van Activiteit naar Medewerker

Bovenstaande resulteert in een lijst van alle vaste medewerkers welke hebben gewerkt op de opgevraagde datum (feestdag) en hiervoor dus extra TVT uren zouden moeten ontvangen.

6. Zoek in een ander tabblad in de zoekbalk een van de gewenste medewerkers uit de lijst op
7. Navigeer naar de pagina Aan-Afwezigheid → Uren per medeweker → Registratie Ingrepen

  • a. Voer de datum van de feestdag in
  • b. Selecteer activiteit Overuren tbv correcties
  • c. Voer het aantal uren in dat je als TVT wilt toekennen
  • d. Voer de omschrijving in als zijnde “Extra TVT door gewerkte feestdag” of een andere omschrijving die voor eigen administratie duidelijk is
  • e. Druk op het diskette icoon om de ingreep op te slaan

Voor meer informatie over ingrepen kan je terecht in het artikel Ingrepen.

Herhaal stap 6 en 7 voor de medewerkers die extra TVT dienen te ontvangen.