Wijziging kostprijs medewerker bij wijzigen van salaris “inclusief” naar “direct uitkeren”

Dit betreft een vraag m.b.t. de kostprijs van een medewerker. Waarom deze wijzigt wanneer er bij het salaris wordt aangegeven dat het salaris niet langer inclusief vakantiegeld en vakantiedagen is, maar dat dit wordt aangepast naar direct uitkeren.

Pagina:  Algemeen → Dienstverband → Salarissen

De vraag #

Er ontstaat een verschil in kostprijs per uur op het moment dat wij het salaris van een medewerkster wijzigen van uurloon inclusief naar uurloon direct uitkeren. Kunnen jullie aangeven waar dit door komt en welke van beide optie correct is?

Zie onderstaand voorbeeld:

Uurloon exclusief vakantiegeld en vakantiedagen is €7,65
Uurloon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen is €9,14 (uurloon excl. plus toeslag 19,49%)

Invoer in HRM geeft:
Uurloon €7,65 en vakantiegeld en vakantiedagen ‘direct uitkeren’ geeft een kostprijs per uur van €11,19
Uurloon €9,14 en vakantiegeld en vakantiedagen ‘inclusief’ geeft een kostprijs per uur van €11,23

 

Het antwoord #

Het verschil wordt veroorzaakt doordat bij de ‘inclusief’ instelling eerst vakantiedagen en vakantiegeld er uit worden gehaald. Over vakantiedagen bouw je ook vakantiegeld op, en dat nemen we mee in de correctiefactor. Zie bijlage 1 hoe het systeem inclusief naar exclusief uitrekent.

Bij de instelling ‘direct uitkeren’ doen we niets met berekenen van vakantiegeld- of dagen. Dat betekent dat het systeem alleen de opslag werkgeverlasten/verzuim berekent op het bruto salaris. Zie bijlage 2 ‘Berekening integraal uurtarief…’ hoe de € 11,19 van deze medewerker tot stand komt.

 

De bijlages #

Bijlage 1 (van inclusief inclusief naar exclusief exclusief)

Bijlage 2 (Berekening integraal uurtarief van een medewerker)