Collectieve TVT-ingrepen

Dit artikel gaat over de pagina collectief TVT Ingrepen op organisatieniveau. Voor ingrepen op persoonsniveau zie pagina ingrepen.

Deze pagina geeft uitleg over hoe je per periode collectief het TVT saldo op nul kunt stellen. Met één klik kunnen voor geselecteerde medewerkers positieve TVT-saldi nul gesteld worden, bijvoorbeeld omdat de TVT uitbetaald wordt.

TVT is het verschil tussen het aantal uren dat een medewerker op basis van contract zou moeten werken en de uren vastgelegd in de urenregistratie. Het aantal uren dat de medewerker in de opgevraagde periode moet werken zie je in de kolom Roosternorm en het aantal geregistreerde uren staat in kolom Uren. Een positief verschil tussen deze twee staat voor overuren; een negatief verschil betekent dat de medewerker minuren opbouwt.

 

Wanneer ga ik dit gebruiken? #

De functionaliteit TVT-ingrepen is bedoeld om jou de mogelijkheid te geven om -in bulk medewerkers binnen de gehele organisatie- het TVT saldo op nul (0) te zetten. Dit doe je in twee situaties:

  1. Je wil de overuren (positieve saldo TVT) van de medewerkers uitbetalen.
  2. Je wil een ander soort correctie doen waardoor de medewerkers weer op 0 saldo TVT starten.

 

Dat klinkt handig, hoe werkt het? #

Om te beginnen navigeer je naar pagina Organisatie: Aan-Afwezigheid\Uren\Collectief\TVT Ingrepen en daar stel je de filters in om het gewenste overzicht te krijgen. Vervolgens vink je de medewerkers aan voor wie je het saldo (in de gekozen periode) wil nulstellen en als laatste tik je op de knop Collectief TVT ingreep uitvoeren.

In versie 2023.03 zijn het filter Toon alleen medewerkers met geldige betaalregeling overuren en kolom Uitbetalen toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om te filteren op medewerkers bij wie de Betaalregeling Uitbetalen overuren ingesteld staat. Dat is handig als je snel in één keer voor al deze medewerkers de TVT nulstelling wil uitvoeren omdat hun overuren uitbetaald worden.

De instelling van Betaalregelingen doe je per medewerker op pagina Algemeen\Dienstverband\Stam. Wanneer er in de geselecteerde periode een geldige instelling is waarbij het vinkje uitbetalen overuren aan staat, zie je in kolom Uitbetalen Ja staan. Als er geen geldige instelling bestaat of dat vinkje staat uit, dan zie je in kolom Uitbetalen Nee staan.

Het filter Toon alleen medewerkers met geldige betaalregeling overuren zorgt ervoor dat in het overzicht alleen medewerkers worden weergegeven met een Ja in kolom Uitbetalen.

 

Wat betekenen de kolommen eigenlijk? #

PersNr Personeelsnummer van deze medewerker
Medewerker Volledige naam van deze medewerker
Relatie Relatie van het contract van deze medewerker (bijv. vaste medewerker, oproepkracht)
Uitbetalen Ja of Nee (Ja wanneer er een geldige betalingsinstelling uitbetalen overuren bestaat)
Roosternorm Norm uren berekend op basis van contractverplichting of werkschema (indien ingesteld)
Uren Aantal geregistreerde uren
Verschil Aantal uren verschil tussen kolom Roosternorm en kolom Uren
Vorig saldo Aantal uren saldo TVT aan het begin van de gekozen periode
Bestaande ingreep Aantal uren bestaande ingrepen in de gekozen periode
Nieuwe ingreep Aantal uren van (de nog toe te voegen) ingreep

 

Ik heb op de knop gedrukt, wat gebeurt er nu? #

Voor alle geselecteerde medewerkers is door het systeem een ingreep aangemaakt te hoogte van de waarde uit kolom Nieuwe ingreep. Met andere woorden; de nulstelling van het TVT saldo is via een ingreep uitgevoerd. Deze ingreep wordt altijd geplaatst op de laatste dag van de gekozen periode.

 

Kan ik dat ergens zien? #

Jazeker, op de pagina Ingrepen.

 

Hoe gaat dit nu verder in de verloning? #

  • Als je gebruik maakt van het standaard Verloningsrapport dan zie je de ingrepen hierin terug in kolom TVT-ingreep. De waarde (indien negatief) kan door jouw salarisdienstverlener gebruikt worden om de TVT uren uit te betalen.
  • Als je gebruik maakt van een maatwerk export zal je in de specificaties of handleiding moeten opzoeken of TVT ingrepen in jouw maatwerk oplossing zijn opgenomen