Inkoopruimte

Dit artikel gaat over de pagina Inkoopruimte. Voor het instellen van de Brutowinstmarge-groepen wordt u verwezen naar het artikel Brutowinstmarge → Instellingen.

Deze pagina geeft de gebruiker informatie over de gerealiseerde inkoop versus de gerealiseerde omzet(prognose). In één overzicht zie je hoeveel ruimte er is om in te kopen, maar ook met welk bedrag de gestelde inkooptarget reeds overschreden is.

Op de pagina Inkoopruimte worden de volgende gegevens uit de registratie gebruikt:

 

  • Gerealiseerde omzet (omzetregistratie)
  • Omzet prognose
  • Inkoop target (brutowinstmarge instellingen)
  • Gerealiseerde inkoop (inkoopregistratie)

 

Aan de hand van deze gegevens kan er berekend worden hoeveel ruimte er beschikbaar is voor inkopen binnen de geselecteerde periode. De tabellen op de pagina Inkoopruimte zijn volledig interactief en je kunt tot op dagdetail inzoomen op inkopen, omzet en prognose.

 

Op het scherm #

Op het scherm zie je zeven kolommen welke van belang zijn binnen Inkoopruimte:

 

 

 

 

BWM-groep #

Dit zijn de Brutowinstmargegroepen die zijn ingesteld onder Brutowinstmarge → Instellingen.

 

 

Target #

Het target bedrag is het Totaal maal inkooppercentage en stelt een virtueel plafond voor waaronder de gerealiseerde inkopen moet blijven.

 

 

Realisatie, Prognose en Totaal #

Vanuit de omzetregistratie worden de werkelijke omzetten en de prognoses naast elkaar gezet en opgeteld tot een totaalomzet. Wanneer er op een dag omzet (realisatie) geregistreerd wordt, dan vervalt de prognose binnen de berekening voor Inkoopruimte. Dit werkt ook andersom, dus wanneer er op een dag geen omzet geregistreerd is, dan wordt de prognosewaarde gebruikt.

 

Alleen de laatste dag van omzetregistratie geldt als controlepunt.

 

Inzoomen #

De gepresenteerde statistieken en tabellen zijn interactief en dat betekent dat een muisklik binnen de tabellen de mogelijkheid biedt om meer details in te zien van het betreffende onderdeel.

 

 

Detailniveau 1 – per dag #

Een klik op de BWM-Groep genereert een overzicht van de inkoopruimte per dag (binnen de gestelde periode):

 

In dit overzicht zien we een nieuwe kolom Cumulatief, waarin de berekende ruimte per dag bij elkaar wordt opgeteld tot een totaal per ingestelde periode.

 

Detailniveau 2 – Realisatie, Prognose en Inkoop #

Wanneer je binnen het eerste detailniveau een dag aanklikt, dan kan er verder ingezoomd worden op de Geregistreerde Omzet, Prognose en Inkopen per dag.

 

 

 

Vanaf het moment dat er omzet geregistreerd is, vervalt de prognosewaarde en wordt de volgende melding gegeven in detailniveau 2:

Omdat er omzet is geregistreerd wordt de geprognosticeerde waarde van xxx.xx buiten beschouwing gelaten

 

 

Inkoop #

Dit is de gerealiseerde inkoop, vastgelegd in de Inkoopregistratie.

 

 

Ruimte #

Het targetbedrag minus de werkelijke inkoop geeft de inkoopruimte die nog over is. Of in het geval van een negatieve ruimte, het bedrag dat de ruimte overschreden heeft.