Nmbrs koppeling – Wat moet ik doen als klant?

Wil je de Nmbrs koppeling in gebruik nemen en weet je nog niet waar je moet beginnen? In dit artikel lichten we toe welke eerste stappen jij dient te doorlopen zodat Staff voor jou aan de slag kan!

Nmbrs koppeling

Om de koppeling tot stand te brengen is het eerste vereiste dat Staff toegang krijgt tot een Nmbrs account. Ons advies is om voor Staff een account aan te (laten) maken. Indien er gebruik moet worden gemaakt van een intern account kan dit namelijk veel vertraging opleveren daar 2-factor authenticatie dan vaak een probleem speelt.

 

Hoe maakt ik dit account aan?

De eerste stap is het aanmaken van de inloggegevens waar Staff mee in kan loggen. Hoe je dit account aan kan maken kan je terugvinden in dit Nmbrs artikel.

Nadat dit account is aangemaakt dient dit account te voldoen aan een aantal eisen om de koppeling te kunnen bewerkstelligen. Deze eisen zijn als volgt:

 • Het account dient van type “S3” te zijn om te werken, men refereert hier ook wel naar als zijnde een “Masterbedrijfslogin” account. Is het account niet van dit type? Dan kan de koppeling niet tot stand worden gebracht.
 • Het account heeft rechten nodig op de functie om API tokens aan te maken.
 • Het account dient rechten te hebben op de volgende endpoints;
  • API Category Employee
   • BankAccount_GetListCurrent
   • Department_GetCurrent
   • Employment_GetAll_AllEmployeesByCompany
   • Function_GetCurrent
   • List_getByCompany
   • PersonalInfo_GetCurrent
   • PersonalInfoContractSalaryAddress_GetAll_AllEmployeesByCompany
   • Schedule_GetAll_AllEmployeesByCompany
   • Salarydocuments_getannualstatementPDF
  • API Category Company Services
   • Run_getlist
   • SalaryDocuments_getEmployeepayslipsPDFbyRunCompany

Nadat dit account is aangemaakt mogen de inloggegevens van dit account worden teruggekoppeld aan Staff. Wij zullen de vervolgstappen uitvoeren om de koppeling tot stand te brengen. Lukt het niet en/of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via support@staff.nl. Zorg er in ieder geval voor dat de inloggegevens wel al zijn aangemaakt zodat wij in het account kunnen inloggen om met je mee te kijken.

 

Legenda API

Nmbrs houdt netjes een legenda bij van alle data die door de API’s wordt aangeboden. Deze kan je hier vinden; https://api.nmbrs.nl/soap/v3/.

Hoe nu verder?

Wil je alvast weten welke stappen er doorlopen moeten worden en wie waar verantwoordelijk voor is? Lees dan het Project Sheet. Hier worden alle door te lopen stappen in omschreven en welke partijen hier verantwoordelijk voor zijn.

Was dit artikel nuttig?