TVT-uren

Dit artikel gaat over het rapport TVT-uren per persoon per maand. Voor uitleg over de berekening van tvt-uren verwijzen we je naar uren normen. Ook tref je daar een controlesheet aan waarin je zelf de tvt-uren kunt uitrekenen.

Het rapport TVT-uren geeft de gebruiker inzicht in het saldo TVT-uren per maand.

 

 • Begin: het beginsaldo is het eindsaldo van de maand ervoor
 • Berekend: het aantal geregistreerde (gewerkte, ziek en vakantie) uren minus de maandnorm (zie ook uren normen)
 • Opname: uren vastgelegd met de activiteit TVT in de urenregistratie (indien ingeschakeld voor uw onderneming)
 • Wachtdagen: eerste ziektedag verrekend met overuren
 • Ingrepen: handmatige tijdregistratie ingrepen ingevoerd op pagina Uren → Registratie → Ingrepen
 • Eind: het beginsaldo minus berekende TVT, opnamen, wachtdagen en ingrepen. Het eindsaldo van de ene maand is het beginsaldo van de volgende maand.

 

 

 

 

TVT-uren/week #

Pagina Aan-afwezigheid → Verlof (u) → Rapporten → TVT-uren/week

 

Dit rapport geeft inzicht in de TVT uren per week.

 

 

 

 1. Week, Begin en Eind zijn de weeknummers met de eerste en laatste datum in deze week.
 2. Roosternorm zijn het aantal uren dat op basis van contract per week minimaal gewerkt moet worden.
 3. Uren zijn de geregistreerde uren.
 4. Verschil is de roosternorm minus de geregistreerde uren. Negatief betekent dat er te weinig gewerkt is, positief betekent dat er meer gewerkt is dan de norm.
 5. Startwaarde is een optionele beginwaarde tijd voor tijd (komt soms voor bij begin van een kalenderjaar).
 6. Ingreep is de som van handmatige af- en bijboekingen door P&O.
 7. Cumulatief is het saldo TVT per week bij elkaar opgeteld. (Positief=opbouw tegoed/Negatief=afbouw tegoed).