Manager loket

Dit artikel gaat over het Manager loket. Voor het werkgever- en werknemerloket wordt verwezen naar werkgever loket en medewerker loket.

 

Het manager loket is de centrale pagina voor een leidinggevende. De pagina verschaft directe koppelingen naar alle registraties in het systeem. Op het managerloket geven acht herkenbare afbeeldingen de categorieën aan. Naast de registraties kan men ook nieuwsberichten plaatsen en verlof goedkeuren.

Wanneer je de muisaanwijzer over de afbeeldingen Urenregistratie en Verlof goedkeuren beweegt, dan worden de onderliggende koppelingen getoond. Alle andere afbeeldingen zijn direct gekoppeld aan de registratie.

Registraties binnen het managerloket:

 

  • Kassa opmaken (omzetregistratie)
  • Omzetprognose
  • Inkoopregistratie
  • Beschikbaarheid
  • Roosteren
  • Urenregistratie
  • Nieuwsberichten plaatsen
  • Verlof goedkeuren

 

 

Categorieën #

Koppelingen binnen het managerloket:

 

 

 

 

 

 

Omzetregistratie
Omzetprognose
Inkoopregistratie
Nieuwsberichten plaatsen
Beschikbaarheid weekoverzicht
Rooster maken
URS afdeling
URS persoon
Exports
Vakantie goedkeuren

Integriteit controle #

 

Binnen het Werkgever loket en het Manager loket is er een controle op de integriteit van ingevoerde gegevens. De software controleert of er documenten en bijlagen van dienstverbanden zijn gescand en geupload. Bij ontbrekende stukken toont het loket het aantal DOSSIER xx.

Een nog belangrijker check is de controle op geregistreerde uren en of deze aansluiten bij de opgeslagen contract-, functie- en salarisinstellingen van de medewerker. Wanneer er een discrepantie ontdekt wordt dan toont het loket het aantal DATA xx.

 

 

Klik op de koppeling om details van de meldingen op te vragen. Informeer je afdeling Personeelszaken wanneer je meldingen opgelost wil hebben.