Werkgever loket

Dit artikel gaat over het Werkgever loket. Voor het manager loket, zie manager loket.

Het werkgever loket is een centraal punt in de software voor de werkgever, bedrijfsleider en de P&O medewerker. Functionaliteiten zijn in acht categorieën ondergebracht en gevisualiseerd middels herkenbare symbolen. Wanneer de muisaanwijzer over een symbool beweegt, dan verschijnen de koppelingen naar de bijbehorende pagina’s. Ook verschijnen op het werkgever loket de geplaatste nieuwsberichten.

Om in één keer alle categorieën open te klappen, kan er een vinkje gezet worden bij “Open alles”.

De acht categorieën zijn:

 • In-Uitdienst
 • Dienstverband
 • Personalia
 • Overzichten
 • Ziek- en Betermelden
 • Verlof
 • Communicatie
 • Gebruikers

Categorieën #

De volgende categorieën van het werkgeverloket hebben paginakoppelingen:

Nieuwe medewerker toevoegen
Nieuwe uitzendkracht toevoegen
Medewerker opnieuw in dienst nemen
Medewerker uit dienst melden
Contract verlengen
Functie wijzigen
Salaris wijzigen
Adreswijziging
E-mail/Telefoon
Gezinsleden
Personalia wijzigen
Jubilea
Smoelenboek
Telefoon- en adressenlijst
Verjaardagslijst
Ziek- en Beter melden
Vakantie aanvraag goedkeuren
Saldo en mutaties
Vakantiekaart
Salaris informatie
Voorschot
Nieuws plaatsen
Accounts aanmaken
Account beheer

Integriteit controle #

Binnen het Werkgeverloket en het Manager loket is een controle op integriteit van ingevoerde gegevens aanwezig. De software controleert of er documenten en bijlagen van dienstverbanden zijn gescand en geupload. Bij ontbrekende stukken toont het Werkgeverloket het aantal DOSSIER xx.

Een nog belangrijker check is de controle op geregistreerde uren en of deze aansluiten bij de opgeslagen contract-, functie- en salarisinstellingen van de medewerker. Wanneer er een discrepantie ontdekt wordt dan toont het werkgeverloket het aantal DATA xx.

Klik op de koppeling om details van de meldingen op te vragen. Informeer uw afdeling Personeelszaken wanneer u meldingen opgelost wil hebben.

FAQ #

 • “Waarom zie ik als ik de “Uitzend” organisatie selecteer wel een enkele medewerker terugkomen, maar niet iedereen?”
  De dataintegriteitscheck kijkt alleen naar medewerkers die NIET in organisaties van het type Connexie of Uitzendbureau een dienstverband hebben. Een uitzondering wordt gemaakt voor medewerkers die een uurtarief hebben. Hoef je niets te doen met deze melding? Dan kan je altijd op Negeren drukken om deze per de volgende dag te laten verdwijnen uit het overzicht.