Saldo verlofuren (status uitgebreid)

Wil je weten hoeveel verlofuren een medewerker op een bepaalde datum open heeft staan? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je exact kan zien hoeveel VAK, ATV en TVT-uren er op een bepaalde datum nog open staan. Zo heb je altijd de stand van zaken over deze uren van jouw medewerkers direct bij de hand.

Pagina: (Persoon) Aan-Afwezigheid → Verlof (u) → Status uitgebreid

Algemene toelichting #

D.m.v. het opvragen van een peildatum kan je exact zien hoeveel verlofuren op de desbetreffende datum nog open staat en hoeveel er nog over overblijft tot het einde van het jaar. Dit artikel legt uit hoe dit overzicht werkt voor één medewerker. Je kan dit overzicht echter ook uitdraaien voor alle medewerkers van een hele afdeling, regio, organisatie of heel het bedrijf. Dit doe je door in plaats van de medewerker bijvoorbeeld de afdeling op te zoeken en naar de pagina Status uitgebreid per medewerker te navigeren.

In dit artikel leggen we de pagina in het algemeen uit. Wil je meer informatie lezen over hoe wettelijk en bovenwettelijk verlof werkt? Lees dan het volgende artikel; Verlof Wettelijk en bovenwettelijk nader toegelicht.

Handleiding voor correct gebruik #

 1. Zoek de medewerker op en navigeer naar de pagina Status uitgebreid
 2. Geef de gewenste peildatum op en druk op Genereer het overzicht

  De optie “Opnemen rooster t/m jaareinde” is ingebouwd om, indien het rooster voor het hele jaar al gevuld is, de waardes uit het rooster voor de toekomst over te nemen in het overzicht i.p.v. de urenregistratie zoals dit standaard van toepassing is.

Legenda #

 1. Begin
  Het beginsaldo van het geselecteerde jaar weergegeven per verloftype. In het voorbeeld zijn er 134 vakantie uren van de medewerker overgenomen naar 2022.
 2. Opbouw
  Het opgebouwde verlof vanaf het begin van het geselecteerde jaar tot peildatum. Dit is de opbouw weergegeven o.b.v. de uitgevoerde ingrepen.
 3. Opname
  Het opgenomen verlof vanaf begin van het geselecteerde jaar tot peildatum. Dit zijn de uren die in de urenregistratie als VAK geregistreerd zijn, deze registraties brengen het saldo in mindering. De uren worden als resultaat van een goedgekeurde verlofaanvraag automatisch in de urenregistratie verwerkt.
 4. Saldo ‘peildatum’
  Dit is het definitieve saldo per de opgevraagde peildatum. Alle bovenstaande velden worden met elkaar verrekend om tot deze totaalregel te komen. Dit is waar je naar kijkt om exact te weten hoeveel verlof iemand nog heeft per een bepaalde datum. Zorg er voor dat de urenregistratie volledig is bijgewerkt t/m de peildatum, zo weet je zeker dat dit saldo klopt.
 5. Opbouw
  Het opgebouwde verlof vanaf de peildatum t/m het einde van het jaar. Dit is de opbouw weergegeven o.b.v. de uitgevoerde ingrepen.
 6. Ingepland
  Het ingepland verlof zoals geregistreerd is in de urenregistratie. Is er verlof goedgekeurd op een datum later dan de peildatum? Dan zal hier het aantal ingeplande vakantieuren worden getoond.
 7. Saldo 31-12-2022
  Het saldo dat aan het eind van het jaar overblijft indien er geen wijziging meer in de urenregistratie plaatsvindt tot deze datum.
 8. Toekomstige negatieve TVT opbouw
  In dit veld zie je hoogstwaarschijnlijk een hoog aantal negatieve TVT staan, dit klopt! Je kijkt hier immers naar de urenregistratie na de peildatum t/m het einde van het jaar. Aangezien er voor die periode nog geen uren zijn geregistreerd is de urenregistatie leeg. Indien je geen uren meer zou registreren is dit dus de -TVT die je opbouwt tot het einde van het jaar. Indien je denkt de rest van het jaar te werken conform contract hoef je hier niet naar te kijken, dit is dan in essentie voor jou 0 aan het einde van het jaar.
 9. Totaal
  Deze kolom betreft een sommering van de linksgelegen gegevens per regel.
 10. Geldig tot x
  Een overzicht t/m welke datum jouw vakantieuren nog geldig zijn. Zoals je weet heb je wettelijke vakantieuren (bij wet vastgelegde verplichte vrije uren) en bovenwettelijke vakantie uren (additionele uren die door jouw werkgever zijn toegevoegd). Beiden verloftypes hebben een afloopdatum, zo mogen jouw wettelijke vakantieuren een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd komen te vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Via dit overzicht heb je inzage in hoe snel je dus op zijn minst je uren op moet maken voordat deze komen te vervallen. De volgorde waarin deze worden opgenomen wordt automatisch aangehouden om voor jou zo gunstig mogelijk te zijn, hier hoef je dus niet over na te denken.
 11. Details verlofopnames
  Een overzicht van jouw verlofopnames per datum.

TVT #

Hoe de berekening van TVT (overuren) tot stand komt, lees je hier Uren normen

Begin = Startwaarde dit jaar (meestal overgenomen eindsaldo vorig jaar)
Opbouw = Urenregistratie – Norm + Positieve ingrepen
Opname = Geregistreerde uren op code TVT, WDO + Negatieve ingrepen