Uitbetalen TVT

Wil je weten welke handelingen je uit dient te voeren om Tijd Voor Tijd voor een medewerker uit te betalen? In dit artikel lichten we toe hoe en waar je dit kan doen. Zo blijven de saldi van jouw medewerkers altijd up-to-date!

Uitbetalen TVT #

In dit artikel lichten we toe welke handelingen je uitvoert om het uitbetalen van TVT te verwerken in Staff. Dit bestaat uit 3 stappen.

  1. Bekijk hoeveel TVT de medewerker heeft per de datum waarop je uren wil uitbetalen en bepaal hoeveel TVT je voor de medewerker uit wil betalen.
  2. Voer een negatieve ingreep in op de TVT om het saldo in mindering te brengen.
  3. Stuur een bericht naar de salarisadministratie dat er X aantal uur aan extra TVT moet worden uitbetaald.