Voorbeeldberekening verloftoekenning (in een gebroken maand)

In dit artikel zal de berekening op basis waarvan onze verloftoekenning werkt nader worden toegelicht. Tevens is er een zelf in te vullen voorbeeld Excel beschikbaar waarin we zowel een standaard contractverloop benaderen als een verloop waarin iemand midden in de maand van contract wisselt. Pagina:  Aan-Afwezigheid → Uren → […]

Urenregistratie per locatie met facturatie targets

Dit artikel gaat over de mogelijkheid om klanten (indien ingericht als afdelingen) de gemaakte uren door te belasten inclusief de mogelijkheid om target-gestuurd te werk te gaan in de urenregistratie. Het verwerken van opslagen indien meer tijd nodig is dan afgesproken is hier in bijvoorbeeld ook een mogelijkheid. Pagina:  (Afdeling) […]

Medewerker uurkosten (kostprijs)

Dit artikel gaat over de uurkostprijsberekening waarvan de instellingen aan een organisatie kunnen worden gekoppeld en/of aan een CAO. Pagina: Inrichting → Tabellen → Kostentabel Introductie Op deze pagina voeren we de gegevens in welke de basis vormen van de integrale uurkostenberekening. Onder deze instellingen vallen onder andere werkgeverslasten, vakantiedagen, vakantiegeld en ook […]

Functies beheren

Dit artikel zal toelichten hoe je functies kan beheren binnen de software. Pagina:  Inrichting → Tabellen → Functies Functie toevoegen Om een nieuwe functie toe te voegen klik je op het gele plusje om het invoerscherm te openen. Geef vervolgens de gewenste functienaam op. Mag deze functie alleen geselecteerd worden […]

De verlofmodule inrichten

Dit artikel gaat over het in gebruik nemen van de verlof module. Deze handleiding is bedoeld voor klanten welke de verlofmodule in gebruik willen nemen en de bijbehorende initiële acties zelf uit willen voeren zonder deze uit te besteden. In dit artikel worden alle uit te voeren stappen toegelicht. Startsaldo […]

Klokken voor medewerkers

In dit artikel doorlopen we het basis klokproces voor een medewerker.  Wat heb je nodig? Om te kunnen klokken in Staff heb je een aantal zaken nodig: Je personeelsnummer: deze kan je in Staff terug vinden. Het klokapparaat op locatie met een knop naar Staff. Inklokken Klik op de link […]

Evalueren en goedkeuren van kloktijden

Dit artikel gaat over het evalueren en goedkeuren van kloktijden binnen Staff.  Wat moet je doen? Als alle medewerkers geklokt hebben in Staff, dien jij die tijden te beoordelen en goed te keuren. Dit moet je dagelijks doen, omdat je dan nog precies weet wat er is gebeurd en je […]

Inrichten klokken

Dit artikel gaat over het inrichten van klokmodule binnen Staff. Dit kan je alleen zelf doen indien je in overleg de juiste rechten hebt ontvangen van Staff Support. Wil je dit graag in gebruik nemen en zelf inrichten? Neem dan contact op met support@staff.nl voor meer informatie. Inleiding Om het […]

Spaaruren

Dit artikel gaat in detail over wat spaaruren zijn, hoe je deze gebruikt en hoe deze werken binnen de software van Staff Support. Wat is de Spaaruren-regeling? Binnen het onderwijs is het gebruikelijk dat de scholen langer dicht zijn, dan dat de medewerkers aan vakantie-recht krijgen. Dit geldt niet alleen […]