Vakkrachten

In dit artikel gaan we in op wat een vakkracht is en hoe je deze in de software bij kan houden / vast kan stellen. Pagina:  Algemeen → Dienstverband → Stam Wat is een vakkracht? Zoals omschreven door het KHN; Een werknemer is vakkracht en daarmee vakbekwaam als hij aantoonbaar […]

Facturatie

In dit artikel zal de algemene werking van de facturatie module worden toegelicht. Pagina: (Administratie) Omzet > Facturatie > … Relaties beheren Het opstellen van facturen begint bij de relaties (t.b.v. debiteuren). Om een factuur op te kunnen stellen voor een klant dient deze klant eerst als relatie in het […]

Declaraties

In dit artikel zullen we ingaan op de werking van en de usercases van de module Declaraties. Pagina:  Overig → Declaraties → Nieuwe declaratie / Declaratie Totaal / Declaratie batches Nieuwe declaratie Gebruikers met de rol Declaratie invoerder hebben recht op het menu-item Declaraties met daar onder de functionaliteiten om […]

Werken met Min-Maxers

In dit artikel lopen we door een usercase heen m.b.t. het verwerken van de verloning van min-maxers in Staff. Theorie Indien je een oproepkracht invoert als min-maxer zorgt dit er voor dat de medewerker een minimaal aantal te werken uren heeft. Hiermee stel je een eis aan de medewerker dat […]

Werkschema

Dit artikel gaat over het inrichten en de werking van werkschema’s binnen de software. Pagina:  (Persoon) Algemeen → Dienstverband → Werkschema Wat is een werkschema? Het werkschema is een hulpmiddel om de (uren)registratie norm van een medewerker te bepalen. Op basis van deze registratienorm worden berekeningen in het systeem gedaan […]

Uren Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in […]

AFAS Voorbeeld medewerkers

Dit artikel faciliteert een set voorbeeldmedewerkers welke in AFAS kunnen worden ingevoerd om te controleren of alle data in het systeem binnen komt zoals door de klant verwacht. AFAS Voorbeeld medewerkers Download het volgende bestand om de voorbeeld medewerkers in te zien. In dit bestand zal je alle velden zien […]

Gebruikersbeheer

Dit artikel zal toelichten hoe het gebruikersbeheer in Staff werkt, waaronder het toekennen van rechten, het aanpassen van wachtwoorden en het instellen van additionele beveiligingsmaatregelen (2-staps authenticatie). Pagina:  Inrichting → Gebruikers → Beheer Aanpassen gebruikersinstellingen Gebruikers raadplegen Zoek hier op de naam van de medewerker of het mailadres van de […]

2-stap authenticatie methode

Dit artikel gaat over de diverse 2-stap authenticatiemethodes die gebruikt kunnen worden bij het inloggen. Het is in de software mogelijk om tijdens het inloggen een zogenaamde 2-staps verificatie toe te passen. Per gebruikersaccount kun je instellen er bij de gebruiker wel of geen 2-staps authenticatie van toepassing is en […]

Voorbeeldberekening verloftoekenning (in een gebroken maand)

In dit artikel zal de berekening op basis waarvan onze verloftoekenning werkt nader worden toegelicht. Tevens is er een zelf in te vullen voorbeeld Excel beschikbaar waarin we zowel een standaard contractverloop benaderen als een verloop waarin iemand midden in de maand van contract wisselt. Pagina:  Aan-Afwezigheid → Uren → […]