Staff Update – September (2021)

Nieuwe functionaliteiten 371168 Volledig aangepaste widget Nieuws 346689 Aanpassing User Interface van de selector 367727 Widget Bonus 373270 Widgets minimale en maximale grootte zichtbaar maken 370137 Facturatie Totaal 378095 Nieuwe replacementtags t.b.v. de facturatie 373524 Widget “Documenten per persoon” aanpassing 338379 Widget HACCP live 378071 Wizard nieuwe medewerker werkschema weergave verbeterd 372411 […]