Categorie archieven: Apps

2023.05 taak 441289

Toegevoegd of aangepast in deze versie: Toegevoegd het filter Toon ook ingeleend. Wanneer ingeschakeld zullen ook tijdelijk ingeleende medewerkers in de resultaten getoond worden. Aangepast weergave van ingeleende medewerkers. Deze zijn nu standaard verborgen en worden zichtbaar met bovengenoemde vinkje. Aangepast werking filter Org. eenheid. Met dit filter worden nu alleen medewerkers getoond die registratie van Urennorm, Rooster, Klokken of […]

Staff Update – Oktober (2021)

Nieuwe functionaliteiten Toevoegen extra kolommen (dagen improductief) aan de Uren Totaal export Aan het raadplegen Uren Totaal rapport zijn de kolommen improductieve Dagen toegevoegd. Deze kolommen worden zichtbaar wanneer de vink Registratie improductief aan staat. Per geregistreerde improductiviteit wordt nu rechts naast het aantal uren het aantal dagen improductiviteit op de respectieve activiteit berekend. Vernieuwde […]

Staff Update – September (2021)

Nieuwe functionaliteiten 371168 Volledig aangepaste widget Nieuws 346689 Aanpassing User Interface van de selector 367727 Widget Bonus 373270 Widgets minimale en maximale grootte zichtbaar maken 370137 Facturatie Totaal 378095 Nieuwe replacementtags t.b.v. de facturatie 373524 Widget “Documenten per persoon” aanpassing 338379 Widget HACCP live 378071 Wizard nieuwe medewerker werkschema weergave verbeterd 372411 Aanpassing Personeel Totaal (e-mail en […]

Staff Update – Juli (2021)

Op 29 juli gaat de nieuwe versie live, in deze versie presenteren we onder andere een volledig nieuwe module om bonnen en kilometers te kunnen declareren! Ook hebben we een aanpassing gedaan aan het Uren Totaal overzicht en meer. 239241 Nieuwe module: Declaraties 368833 Contactpersonen Totaal 369597 Aanpassing widget documenten van een administratie 373442 Contracturen […]