Staff Update – Oktober (2021)

Nieuwe functionaliteiten

Toevoegen extra kolommen (dagen improductief) aan de Uren Totaal export

Aan het raadplegen Uren Totaal rapport zijn de kolommen improductieve Dagen toegevoegd. Deze kolommen worden zichtbaar wanneer de vink Registratie improductief aan staat.

Per geregistreerde improductiviteit wordt nu rechts naast het aantal uren het aantal dagen improductiviteit op de respectieve activiteit berekend.

Vernieuwde datepickers

In deze versie van de software hebben we een andere grafische aanpassing gedaan en dit keer zijn de datumpickers vernieuwd.

De oude kalender iconen zijn systeembreed vernieuwd met nieuwe iconen in de kleur van de actieve skin. Ook zijn de ‘opnemen in agenda’ iconen hier op aangepast.

Administratie: Documenten fiatteren nieuwe icons

Ook zijn de icons voor Goedkeuren, Afkeuren en Downloaden vernieuwd op pagina Administratie: Documenten > Totaal

Verbeterd hoofdmenu

We zijn begonnen aan een verbetering van het hoofdmenu met als doel het navigeren makkelijker en duidelijker te maken.

Nieuw is het menu-item Relaties, waarmee je snel een Nieuwe relatie kunt toevoegen en het Relatie Totaal overzicht kunt raadplegen. Hiermee is de module Relaties eenvoudig te benaderen via het hoofdmenu.  In volgende release zullen er meer modules op deze manier toegevoegd worden.

Links bovenaan het menu wordt nu de Geselecteerde context inclusief het actieve object getoond. Voor objecten binnen de context Persoon zal (indien geüpload bij het profiel) de profielfoto van de medewerker weergegeven worden.

Om het menu gebruiksvriendelijker te maken, is er een grijze hover achtergrond toegevoegd. Hiermee zie je beter welk menu-item aangewezen wordt.

Taken Totaal

Nieuw toegevoegd is het Taken Totaal overzicht waarmee je snel alle taken kunt opvragen. Met behulp van filters (die je kunt opslaan) kan je het overzicht aanpassen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

Je kunt taken aanklikken en ze worden geopend in een nieuw tabblad. Ook kun je één of meer taken selecteren en de selectie bewerken. Zo kun je bijvoorbeeld in één actie de selectie afhandelen en/of de deadline wijzigen.

Gebruikersgroepen met de rol Raadplegen: Taken Totaal hebben recht op dit overzicht.

Gebruiker Totaal

Het overzicht Gebruiker Totaal is bedoeld om in één overzicht alle gegevens van de gebruikers in het systeem te zien. Door gebruik te maken van je eigen opgeslagen filters en vrije keuze van de kolommen, kun je je gepersonaliseerde overzicht genereren.

Met een klik op de gebruikersnaam open de je de user in de beheerpagina. Met een klik op de waarde in kolom Rollen krijg je een dialoogscherm in beeld met daarin alle gekoppelde rollen.

Gebruikersgroepen met de rol Raadplegen: Gebruiker Totaal hebben recht op dit overzicht.

URS dialoog melding m.b.t. 15 jarigen verbeterd

In de module Uren doet het systeem een check of er registraties zijn  ingevoerd voor jeugdige medewerkers.

Wanneer de registratie in orde lijkt, krijg je vanaf nu niet meer de extra pop-up waarin staat dat je nog extra moet controleren.

Wanneer de registratie niet in orde lijkt, zal je wel de pop-up krijgen en onder de registratieregel zie je wat er wellicht aan de hand is. Dit is een informatieve melding, je kunt te allen tijde uren opslaan.

Afwijkende factuursjablonen voor debiteuren-, taken- en contractfacturen

Nieuw binnen de module Facturatie is de mogelijkheid om afwijkende factuursjablonen te koppelen aan de relatie uit het CRM. Dit is voor alle 3 typen facturatie toegevoegd, dus voor facturatie van debiteuren, taken en contracten.

Dit is handig als je voor één specifieke relatie en andere opmaak van je factuur wilt configureren.

Het instellen van het afwijkende factuursjabloon voor debiteuren en taken doe je op pagina Relatie > Stam:

Instellen van het afwijkende factuursjabloon voor contracten (abonnementen) doe je op pagina Relatie > Algemeen > Abonnementen:

De (hier) geel ingestelde sjablonen overrulen het standaard sjabloon ingesteld bij de Administratie.

Wanneer je bij een relatie weer terug wilt naar het standaard sjabloon, kun je simpelweg deze afwijkende sjablooninstellingen leeg maken.

Toast foutmelding conflicterende uren in URS langer in beeld houden

Binnen de urenregistratie hebben we de fade-out tijd van de toast melding langer gemaakt. Dit is met name handig voor error meldingen waarbij een langere tekst in beeld komt. Met een klik op het kruisje kun je de melding handmatig eerder weghalen.

Filter toegevoegd aan rapport Vakantiemutaties per jaar

Aan de Raadplegen rapportage Vakantiemutaties per jaar is de filter “Alles tonen” toegevoegd.

Wanneer je dit vinkje AAN zet krijg je in de resultaten ook de medewerkers in beeld wie een dienstverband NA de hier ingestelde datum hebben.

Wanneer je het vinkje UIT zet (standaard) krijg je in de resultaten alleen de medewerkers in beeld wie een dienstverband VOOR of OP de ingestelde datum hebben.

TVT-ingrepen navigatie met ‘Ga naar’ button naar Ingrepen linken

Er is iets verbeterd op pagina Aan-Afwezigheid > Uren > Collectief > TVT Ingrepen. Op deze pagina waar je collectief het TVT-saldo van de medewerkers kunt nulstellen, kun je nu meteen naar de Ingrepen pagina van de betreffende medewerker navigeren.

Aanpassing Unit4 CSV export (toevoegen Bijzonder Verlof)

Aan de Unit4 export vanuit het standaard verloningsrapport op pagina Aan-Afwezigheid > Uren > Rapporten > Verloning is urencode BZ (Bijzonder Verlof) toegevoegd. Uren geregistreerd op systeemactiviteit BV worden nu ook geëxporteerd met een druk op de knop U4-export.CSV

Uren Totaal filter op personen toevoegen

Toegevoegd aan het Uren Totaal overzicht is de filter op personen. Hiermee kun je snel alle uren van één of meer specifieke medewerkers opzoeken.

Wijzen van referentie opgemaakte factuur niet meer toestaan

Binnen de module facturatie is er een aanpassing gedaan waardoor er geen verschillen in referentie meer kunnen optreden tussen de gegeneerde factuur en de verstuurde bijlage.

Op pagina Facturatie > Facturen is het veld Referentie nu niet meer aan te passen. Het veld is grijs gemaakt. Je kunt de standaardreferentie instellen bij de relatie of je kunt handmatig een referentie ingeven voordat de factuur opgemaakt wordt. Hiermee heb je nog steeds voldoende mogelijkheden om de referentie per factuur aan te passen, zowel structureel als incidenteel.

Wijzigen van referentie van een opgemaakte factuur is nu niet meer mogelijk.

Bugfixes
376793 Personeel Totaal Begin- en Einddatum dienstverband filters werken niet goed

Bij de rapportparameters van (Raadplegen) Personeel Totaal gaf het resultaat niet de juiste regels terug wanneer er gefilterd werd op Begin- en Eindatum van Dienstverband, Contract en Functie. Dat is nu opgelost.

TIP: In dit rapport kunnen we geen peildatum kiezen, maar in plaats daarvan kun je de Begin- en Einddatumvelden samen gebruiken.

Stel je bent op zoek naar alle medewerkers die op 1-5-2021 in dienst waren, dan stel je de rapportparameters als volgt in:


380399 Widget Omzet vs Uren toont verkeerde prognose omzet

De Widget Omzet vs Uren berekende prognose over dagen waarop in de omzetregistratie de vink ‘Geen omzet’ gezet was. Deze vink is bedoeld om aan te geven dat er op een datum 0,00 omzet is.

Dit is nu opgelost en de kolom prognose toont de waarde als volgt: realisatie + prognose resterende dagen in periode.


382510 Fout in grafische weergave Widget wie is ingeklokt v3

De achtergrondkleur van ingeklokte medewerkers werd niet goed weergegeven. Dit is opgelost en we hebben schaduw toegevoegd aan het kader per medewerker, zodat het onderscheid tussen de medewerkers duidelijker en rustiger wordt.