Staff Update – September (2021)

Nieuwe functionaliteiten

371168 Volledig aangepaste widget Nieuws
346689 Aanpassing User Interface van de selector
367727 Widget Bonus
373270 Widgets minimale en maximale grootte zichtbaar maken
370137 Facturatie Totaal
378095 Nieuwe replacementtags t.b.v. de facturatie
373524 Widget “Documenten per persoon” aanpassing
338379 Widget HACCP live
378071 Wizard nieuwe medewerker werkschema weergave verbeterd
372411 Aanpassing Personeel Totaal (e-mail en telefoonnummers)

Bugfixes

374615 Replacement abonnementen worden niet toegepast op credit facturen
370490 Verkeerde saldo weergave in Verlof Totaal
378707 Weergave fout diverse iconen
378072 Widget Arbeidsproductiviteit toont onterecht scrolbar
375451 Fout in weergave Bruto maandloon in rapport Dienstverband > Totaal

 

 

Nieuwe functionaliteiten

371168 Binnen de nieuws-functionaliteit hebben we een volledige aanpassing gedaan aan de Widget nieuws. Zowel het design als de functionaliteit zijn verbeterd.
 • De widget heeft een maximale breedte van 2 tegels gekregen.
 • Een nieuwsbericht omvat nu de maximale breedte waardoor er geen tekst meer buiten het kader valt.
 • Nieuwsberichten geschreven door een systeem administrator zijn herkenbaar aan de Admin badge.
 • Aantikken van een bericht, opent meteen dit bericht.

Wanneer de auteur geen profielfoto heeft ingesteld, zullen de initialen in de profiel thumbnail getoond worden.

Op dit moment bestaan er alleen badges voor systeem administrators. Later zullen ook andere gebruikersgroepen zoals HR, toegevoegd worden.

 

346689 Aanpassing User Interface van de selector

Er is een grafische verbetering toegepast aan de selector en multi-selector velden van het systeem. Deze aanpassing maakt deel uit van het continu verbeterproces om het systeem duidelijker,  gebruiksvriendelijker en zodoende rustiger te laten ogen.

Ook is het veld-hulp icoon  vernieuwd.

De functionaliteit van de selector is hetzelfde gebleven:

 1. Je tikt op het veld en je kunt meteen beginnen met typen.
 2. Hierna tik je op het Zoeken icoon of op Enter.
 3. Wanneer het item gevonden is, zal deze in een grijs kader weergegeven worden.
 4. Om de selectie te wissen tikje op het leeg maken icoon rechts naast het item

367727 Widget Bonus

Vanaf deze release kun je een widget voor de module Bonus verwachten. In deze widget zie je in één oogopslag het bedrag dat jij deze maand als bonus verdiend hebt. Ook kun je een bonus-doel voor jezelf instellen en kun je zien hoe dicht je bij je doel in de buurt komt.

Het bedrag behaalde bonus bestaat uit bonusregistraties met de status Verwerkt. Nog niet verwerkte bonussen zie je hier dus niet terug.

Als je geïnteresseerd bent in de bonus van jouw afdeling, regio of organisatie dan kun je de widget zo configureren dat je van de gewenste organisatorische eenheid de bedragen ziet.

De widget is ontworpen om out-of-the-box direct te werken. Zonder dat er configuratie bij komt kijken, zal je meteen op basis van jouw rechten de gegevens zien. Standaard zal je bedragen zien van jezelf over de huidige maand. Wanneer jouw account meer rechten heeft, zal de widget over de hoogste organisatorische eenheid de bedragen tonen.

 

373270 Widgets minimale en maximale grootte zichtbaar maken

Voor widgets op het loket zijn beperkingen in afmeting nu zichtbaar in het selectie-grid. De witte vakken zijn toegestaan bij het kiezen van de grootte. De Grijze vakken zijn niet te selecteren.

 

370137 Facturatie Totaal

Volledig nieuw binnen de module Facturatie is het overzicht Facturatie Totaal. Het is bedoeld om snel een overzicht te genereren van alle registraties die binnen deze module zijn gedaan.

Alle factuurtypes; debiteuren, taken en contract zie je terug in het rapport. Je kunt zo snel in één tabel zien welke facturen er in een periode nog niet verstuurd zijn. Maar je kunt het ook gebruiken om de vergelijking te maken tussen de verstuurde facturen en wat er in de boekhouding staat.

Ben je op zoek naar een woord of omschrijving op factuurregel-niveau? Die kun je ook terugvinden in dit rapport. Kortom, alles wat je wilt weten vanuit de module facturatie is snel en eenvoudig voorhanden.

Net als in voorgaande totaal overzichten is het mogelijk om jouw gepersonaliseerde filters op te slaan om later opnieuw te gebruiken.

Gebruikersgroepen met de rol Raadplegen: Facturatie Totaal hebben recht op dit overzicht.

 

378095 Nieuwe replacements t.b.v. de facturatie

Voor de module Facturatie zijn er 3 nieuwe replacements gemaakt die gebruikt kunnen worden in de standaard factuursjablonen.

 • ##ContactpersoonFacturatie## vervangt de naam ingesteld als Contactpersoon op pagina Relatie > Stam.
 • ##RelatieTelefoon## vervangt het Algemeen/receptie telefoonnummer ingesteld op pagina Relatie > Stam.
 • ##ContactpersoonAbonnement## vervangt de naam ingesteld als contactpersoon op pagina Relatie > Abonnementen.

Zie bij het instellen van je sjabloon welke beschikbare kolommen er bij zijn gekomen voor: Replacement voor contractfacturen, Replacement voor taakfacturen, Replacement voor facturen van facturatie.

 

373524 Widget “Documenten per persoon” aanpassing

We hebben een aanpassing gemaakt voor de widget Documenten voor een persoon. Vanaf deze versie houdt deze widget rekening met de rechten van de ingelogde gebruiker. Dit betreft de rechten op documenttypes.

De widget laat nu alleen nog maar de documenten zien waarop de gebruiker recht heeft. Dit heeft gevolgen voor gebruikers wie momenteel de widget gebruiken om alle documenten in te zien. Het kan zijn dat je nu minder documenten ziet.

Een andere toevoeging is het download icoon waarmee je snel het bestand naar de lokale opslag van je apparaat kunt downloaden.

 

338379 Widget HACCP live

Toegevoegd aan de widget bibliotheek is de widget HACCP live. Deze nieuwe widget is ontwikkeld voor en in samenwerking met HACCP live. Dit is het hygiëne platform voor ondernemers waarmee HACCP makkelijk gemaakt wordt. Bezoek hun website op https://haccp.live/

De widget HACCP live haalt de actuele data op uit het systeem van HACCP live en toont eenvoudig en duidelijk de status van de HACCP-taken.

Met een klik op de widget navigeer je direct naar het bijbehorende dashboard in HACCP live en je bent meteen ingelogd!

Gebruikersgroepen met de rol widget: haccp live hebben toegang tot de widget.

 

378071 Wizard nieuwe medewerker werkschema weergave verbeterd

In de Wizard Nieuwe medewerker is in processtap 2 waar je de contractgegevens invoert een grafische verbetering toegepast.

Wanneer bij Werkschema toevoegen voor Nee kiest, dan zullen de invulvelden van het werkpatroon verborgen worden. Voorheen bleven deze staan en dat kon voor onduidelijkheid zorgen.

 

372411 Aanpassing Personeel Totaal (e-mail en telefoonnummers)

Aan het rapport Personeel Totaal zijn kolommen Email werk, email privé, telefoon werk en telefoon privé toegevoegd.

Ook is de kolom personeels Nr verplaatst; deze staat nu altijd als eerste links.

 

Bugfixes

374615 Replacement abonnementen worden niet toegepast op credit facturen

In de facturatiemodule hebben we een fout opgelost die er voor zorgde dat op abonnementsfacturen geen waarden op de factuur replaced werden.

 

370490 Verkeerde saldo weergave in Verlof Totaal

Betreft rapportage Verlof Totaal. Er is een fout in de berekening van kolommen Eind Saldo Vakantie en Eind saldo ATV opgelost.

 

378707 Weergave fout diverse iconen

De weergave van verschillende iconen toonde een witte achtergrond in plaats van een transparante achtergrond. Dit is opgelost.

 

378072 Widget Arbeidsproductiviteit toont onterecht scrolbar

Er werden onnodig scrolbars weergegeven in de widget Arbeidsproductiviteit. Dit is opgelost.

 

375451 Fout in weergave Bruto maandloon in rapport Dienstverband > Totaal

Het rapport op pagina Dienstverband > Totaal toonde voor Min-Max medewerkers met een ingesteld aantal contracturen per maand het verkeerde Bruto maandloon. Dit is opgelost.