Nieuwe versie 2020.09

Nieuwe functionaliteiten

351340 Gebruikersgroepen op systeemniveau
351344 Documenttype “Getekend contract dienstverband” uitgefaseerd
351653 Raadplegen rapportage: Bankzitters details per week
351171 Organisatie Inzoomen uren roosternorm op regio-niveau
343313 Facturatiemodule herinneringen en creditnota’s mogelijk maken
348461 Tegel op Mijn Loket kunnen dupliceren
344287 Aanpassing Bonusmodule (vinkje Bonus uitkeren)

 

351340: Gebruikersgroepen op systeemniveau

Vanaf deze versie introduceren wij gebruikersgroepen op systeemniveau. Deze gebruikersgroepen worden door Staff Support ingericht en zijn bedoeld om gebruikersaccounts te standaardiseren.

We hebben ook de mogelijkheid toegevoegd om een omschrijving aan een gebruikersgroep te geven. Dit maakt het makkelijker te herkennen welke groep aan het account gekoppeld is.

Systeembrede gebruikersgroepen koppelen aan een gebruikersaccount

Gebruikersgroepen vanuit het systeem hebben ‘MaxCC’ in de kolom Contractant  staan.

Uiteraard blijft het nog steeds mogelijk om zelf je eigen gebruikersgroepen samen te stellen.


 

351344: Documenttype “Getekend contract dienstverband” uitgefaseerd

In het begin van dit jaar hebben we een nieuw documenttype toegevoegd om conform wet WAB het contractenbeheer compleet te maken. De ‘getekende’ arbeidsovereenkomst werd verplicht gesteld. Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten om dit nieuwe documenttype toch weer weg te halen. Inmiddels hebben we in de vorige release het vinkje “Getekend contract aanwezig” toegevoegd bij de contractinstellingen (dienstverband) van de medewerker. Met dit vinkje verklaart de werkgever aan in bezit te zijn van het getekende document.

Contractbijlagen toevoegen op contracten pagina van de medewerker

En hiermee werd het documenttype “Getekend contract dienstverband” overbodig. Derhalve hebben we deze nu uitgeschakeld en alle geüploade documenten van dit type hebben we met terugwerkende kracht overgezet naar “Contract dienstverband”.


 

351653: Raadplegen rapportage: Bankzitters details per week

Dit is een nieuw raadplegen rapport dat bedoeld is om de organisatie inzicht te geven in het aantal geroosterde uren per medewerker per weekdag. Via dit rapport zie je meteen of medewerkers meer of minder dan hun roosternorm zijn ingepland en je ziet ook op welke dagen de medewerkers niet zijn ingepland.

Raadplegen rapportage Bankzitters details per week

Gebruikers met de rol RAP: Bankzitters hebben recht om dit rapport op te vragen.


 

351171: Organisatie Inzoomen uren roosternorm op regio-niveau

We hebben het bestaande rapport op pagina Aan-Afwezigheid > Uren > Inzoomen > Roosternorm nu ook mogelijk gemaakt op Regio niveau. Voorheen was dit alleen op organisatieniveau op te vragen.

Dit rapport genereert per periode een overzicht vanuit de urenregistratie gecombineerd met gegevens uit de contractinstelling van de medewerkers. Waarden getoond in kolom “Norm” zijn berekend op basis van de contractverplichting van de medewerker of (indien van toepassing) het ingestelde werkschema.

De waarde in kolom “Verschil” is het aantal geregistreerde uren minus de Norm.

Rapport Inzoomen Uren Roosternorm

 

343313: Facturatiemodule herinneringen en creditnota’s mogelijk maken

Deze release bevat een grote uitbreiding aan de Facturatiemodule! Vanaf heden is het mogelijk om herinneringen en creditnota’s te versturen.

Creditnota’s en herinneringen versturen

Kijk in de knowledgebase hoe het werkt. https://help.staff.nl/artikelen/herinneringen-en-creditnotas-versturen/


348461: Tegel op Mijn Loket kunnen dupliceren

Een kleine toevoeging aan het beheer van Mijn Loket en Loketsjablonen is de mogelijkheid om duplicaten te maken van bestaande tegels en widgets.

Je klikt rechter knop op de widget en kies optie ‘Dupliceren’. Er zal nu een exacte kopie van die tegel aangemaakt worden. Dit werkt ook voor mappen en de gehele inhoud van die map.


344287: Aanpassing Bonusmodule (vinkje Bonus uitkeren)

Aan de Bonusmodule hebben we deze release ook een aanpassing gedaan. Vanaf heden is het mogelijk om bij het invoeren van de bonusgerechtigde medewerkers aan te geven of de bonus wel/niet uitgekeerd gaat worden. En je kunt hierbij een opmerking plaatsen.

Voorheen werd bij de bonusberekening aangenomen dat deze altijd werd uitgekeerd. Met dit nieuwe vinkje kun je dit per medewerker per dag instellen.

Deze uitbreiding is bedoeld als tweede (extra) goedkeuring bij het toekennen van bonussen. Als het vinkje uit staat, dan wordt er voor de medewerker op die dag en kassa geen bonus uitgekeerd.