Versie 2020.08

Nieuwe en aangepaste functionaliteiten

345884 Bestaand loket kunnen opslaan als loketsjabloon
345437 Individuele gebruikersrollen verwijderen bij koppelen van een gebruikersgroep
344040 Vink toevoegen voor Getekende AOK aanwezig op contractpagina
347577 Inrichting betaalwijzen toegestaan op contractant niveau
343670 Resetten authenticator code verbeteren
345406 Werkschema toevoegen aan personen import

Bugfixes

348204 Direct versturen werkt niet voordat je opgeslagen hebt

Nieuwe en aangepaste functionaliteiten

345884 Bestaand loket kunnen opslaan als loketsjabloon
Een nieuwe toevoeging aan het werken met loketsjablonen is de mogelijkheid om een bestaand loket op te slaan als sjabloon. Hiermee bespaar je veel tijd met inrichten van verschillende loketten en hoef je minder dubbel werk te doen.

Gebruikers met recht op het loketbeheer via sjablonen hebben op hun loket de knop ‘Opslaan als loketsjabloon’ onder het 9-punt menu. Als je hier op klikt wordt het loket dat op dat moment in beeld is opgeslagen en navigeer je meteen naar de pagina om loketsjablonen te beheren. Zo kun je dus meteen aan de slag om wijzigingen aan te brengen en eventueel een plaatje toe te voegen.

Mijn Loket opslaan als sjabloon

Het sjabloon krijgt de naam “Opgeslagen loket dd:mm:jj uu:mm:ss” waarin ook de tijdstempel van het moment van opslaan verwerkt is. Zo kun je je kopie snel herkennen. Uiteraard kun je de naam en omschrijving later aanpassen. Ook vanuit het loketsjabloon beheer kun je een nieuw sjabloon opslaan, deze optie zit ook weer onder het 9-punt menu.

Loketsjabloon bewerken (en nieuwe kopie maken)

345437 Individuele gebruikersrollen verwijderen bij koppelen van een gebruikersgroep
Bij de inrichting van gebruikersgroepen hebben we een kleine en logische aanpassing gedaan aan het gedrag van de actief/inactief vinkjes bij zowel de gebruikersgroepen als de rollen binnen deze gebruikersgroepen. Tevens worden bij het toevoegen van een gebruikersgroep aan een gebruiker bestaande ‘losse’ rollen van die gebruiker verwijderd. Dat betreft alleen de rollen die zowel los aan de gebruiker hangen én in de gebruikersgroep zitten.

Het vinkje ‘Actief’ bij de Rollen binnen de gebruikersgroep deactiveert de rol binnen de gebruikersgroep en werkt ook door naar de gekoppelde gebruikers. Dus bij de gebruiker wordt die rol dan ook inactief.

Het vinkje ‘Actief’ bij de Gebruikersgroep deactiveert de gebruikersgroep en dat betekent dat deze voor toekomstig gebruik niet meer te kiezen is bij de gebruikers. Voor gebruikers wie al toegevoegd zijn aan deze gebruikersgroep, blijft de gebruikersgroep actief.

Inrichting Gebruikersgroepen

344040 Vink toevoegen voor Getekende AOK aanwezig op contractpagina
We hebben in de ‘Wizard nieuwe medewerker’ en op pagina ‘Algemeen → Dienstverband → Contracten’ een nieuwe optie toegevoegd Getekend contract aanwezig. Hiermee kun je bij het contract markeren dat het een getekende overeenkomst betreft. Doordat dit vinkje losstaat van een daadwerkelijk geüpload document is het niet meer verplicht om een contractbijlage te uploaden en kan de salarisadministratie toch de gegevens conform WAB-regels verwerken.

Wizard nieuwe medewerker

Ook is toegevoegd de bijbehorende replacementtag ##Getekend contract aanwezig## zodat deze in merge sjablonen gebruikt kan worden.

347577 Inrichting betaalwijzen toegestaan op contractant niveau
Vanaf deze versie is het mogelijk voor klanten om zelf hun eigen betaalwijzen in te richten binnen hun omgeving. Voorheen werden deze betaalwijzen door Staff Support systeembreed beheerd. Op pagina Inrichting → Financieel → Administratie → Betaalwijze → Inrichting kunnen gebruikers met inrichters rechten zelf de betaalwijzen instellen.

De bestaande standaard en systeembrede betaalwijzen zijn aangegeven met tussen haakjes (systeem).

Inrichting betaalwijzen

343670 Resetten authenticator code verbeteren
Voor gebruikers wie de 2-factor authentication ingeschakeld hebben is de reset mogelijkheid iets veranderd. Voorheen was één klik op de link ‘Geen toegang tot uw authenticator code’ voldoende om meteen de code te veranderen. Dit is te foutgevoelig gebleken en zorgde voor onbedoeld resetten van de codes.

Dit hebben we verbeterd door de knop ‘Reset code’ tussen de link en de actie te plaatsen. Nu kan je niet meer per ongeluk met één klik jezelf buitensluiten.

Resetten van de 2-factor authenticatie code

345406 Werkschema toevoegen aan personen import
Nieuw aan het medewerker import sjabloon (op pagina Inrichting → Gebruikers → Import → Personen) zijn de kolommen AU t/m BA waarmee het werkschema van de medewerker wordt geïmporteerd. Je voert hier alleen het aantal te werken uren per weekdag in, het systeem importeert deze uren automatisch met een starttijd vanaf 09:00.

Het gehanteerde invoerformaat in Excel is uu:mm dus 07:36 voor 7,6 uur.

Belangrijk is dat de som van het werkschema gelijk moet zijn aan de contracturen per week. Als hier een verschil tussen is, dan zal het systeem een melding geven en je moet de gegevens aanpassen.

 

Bugfixes

34820 Direct versturen werkt niet voordat je opgeslagen hebt
Bij het aanmaken van uitnodigingen tot invullen van het personeelsgegevens (sollicitatie) formulier werkte de knop “Opslaan en versturen” niet als verwacht. Met deze knop kon je alleen opslaan.

We hebben de functionaliteit iets aangepast, je kunt de uitnodiging nu meteen opslaan maar het versturen ervan doe je met het verstuur-icoon rechts in de regel van de tabel.

Versturen van een uitnodiging t.b.v. invullen formulier